ไรแดง แอฟฟิกัน (Red mite)  อ่านบทความเกี่ยวกับไรแดงได้ที่ → ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว

Refresh
Close Window