กลับไปที่: สารเคมีต่างๆที่ใช้กับมะนาว

ฟังกูราน

สั่งพิมพ์
ฟังกูราน(คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์)
ฟังกูรานฟังกูราน
With shipment EMS1to1.5kg for 102,00 ฿
ราคาฐาน 400,00 ฿
ราคาขาย 400,00 ฿
ราคามาตรฐาน
คำอธิบาย

ฟังกูราน(คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์) สารป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  →  คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์