สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

ขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์

ขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์

Share

ขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า

                      ขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์ เพื่อจำหน่าย ให้แก่ผู้ที่สั่งซื้อ ทางสวนเรา มีขั้นตอนดังนี้  

การผลิตกิ่งตอน(ที่ยังไม่ลงถุงดำ)ให้ลูกค้า

– กิ่งพันธุ์ของสวนไม่มีของพร้อมส่ง ต้องสั่งจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 1เดือนเท่านั้นถึงจะได้รับของ

– เนื่องจากมียอดสั่งจองเข้ามาตลอดเวลา จึงทำให้ยอดการผลิตไม่เพียงพอต่อลูกค้า

– ซึ่งลูกค้าท่านใดที่สั่งจองและชำระเงินค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนั้น ทางสวนจึงจะจัดคิวให้

– หลังจากนั้น ทางสวนจึงจะลงมือตอนกิ่งให้ใหม่ ตามลำดับคิวของลูกค้า

– ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบลำดับคิวได้ (เฉพาะลูกค้าที่จะเข้าเช็คลำดับคิวได้ตลอดเวลา)

– ซึ่งหลังจากที่ลงมือตอนกิ่งแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือน กิ่งที่ตอนถึงจะมีรากออก

– เมื่อมีรากออกมาแล้วทางสวนจึงจะตัดกิ่งพันธุ์จัดส่งทางไปรษณีย์ให้ลูกค้า

– หลังจากจัดส่งแล้วทางสวนจะแจ้งรหัสพัสดุให้ลูกค้าทุกท่านทราบ


การผลิตกิ่งตอน(แบบลงถุงดำ)ให้ลูกค้า

– กิ่งพันธุ์ของสวนไม่มีของพร้อมส่ง ต้องสั่งจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 45-60วันเท่านั้นถึงจะได้รับของ

– เนื่องจากมียอดสั่งจองเข้ามาตลอดเวลา จึงทำให้ยอดการผลิตไม่เพียงพอต่อลูกค้า

– ซึ่งลูกค้าท่านใดที่สั่งจองและชำระเงินค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนั้น ทางสวนจึงจะจัดคิวให้

– หลังจากนั้น ทางสวนจึงจะลงมือตอนกิ่งให้ใหม่ ตามลำดับคิวของลูกค้า

– ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบลำดับคิวได้ (เฉพาะลูกค้าที่จะเข้าเช็คลำดับคิวได้ตลอดเวลา)

– ซึ่งหลังจากที่ลงมือตอนกิ่งแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือน กิ่งที่ตอนถึงจะมีรากออก

– เมื่อมีรากออกมาแล้วทางสวนจึงจะตัดกิ่งพันธุ์มาชำลงถุงดำให้ลูกค้า

– ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพิ่มไปประมาณอีกครึ่งเดือน เพื่อให้รากได้เดินในถุงดำดีก่อน

– เมื่อต้นพันธุ์แบบลงถุงดำพร้อมปลูกแล้ว ทางสวนจะติดต่อให้ลูกค้าเดินทางมารับ

 

กิ่งตอนมะนาว

กิ่งตอนมะนาว

ขุยมะพร้าว,ผสม,ปุ๋ยอินทรีย์,ใช้ในการ,ตอนกิ่ง,มะนาว,

 
ใส่ขุยมะพร้าวลงถุงตุ้มตอน,ตอนกิ่ง,มะนาว,มะนาวแป้น,แป้นรำไพ,แป้นพิจิตร1,แป้นพวง,

 

อุปกรณ์,การตอนกิ่ง,มะนาว,มะนาวแป้น,แป้นรำไพ,แป้นพวง,แป้นพิจิตร1,

 
    ถุงตุ้มตอน,มะนาว,มะนาวแป้นพิจิตร1,แป้นพวง,แป้นรำไพ,             กิ่งพันธุ์,มะนาว,แป้นพิจิตร1,แบบขนาดธรรมดา,              กิ่งมะนาว,แป้นพิจิตร1,ที่เลือกตอน,ขนาด,กิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่,
กิ่งตอนมะนาว,แป้นพิจิตร1,สำหรับ,ปลูกลงดิน,ปลูกในวงบ่อซีเมนต์,
คุณอยู่ที่: Home ขั้นตอนการสั่งซื้อ ขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์