สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

รายละเอียดการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อกิ่งพันธุ์มะนาว
 
วิธีการสั่งซื้อ
1. เข้าสั่งซื้อได้ที่เมนู → สั่งซื้อกิ่งพันธุ์มะนาว
2. กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดให้ครบทุกช่อง แล้วกด ยืนยัน
3. หลังจากนั้นทางสวนจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดไปทางอีเมล์โดยเร็วที่สุด
4. หากไม่พบจดหมายตอบกลับในอีเมล์ให้ตรวจดูในกล่องจดหมายขยะ
5. เมื่อลูกค้าได้รับอีเมล์จากทางสวนแล้วให้ชำระเงินเข้ามาภายใน1อาทิตย์
6. หากลูกค้าไม่ได้ชำระเงินเข้ามาภายใน1อาทิตย์ การสั่งซื้อจะถือเป็นโมฆะ
 

 
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเกษตร(ระบบตระกร้าสินค้า)
สินค้าต่างๆเช่น สารต่างๆที่ใช้ในสวนมะนาว หนังสือมะนาวเป็นต้นฯ อุปกรณ์ต่างๆ
สินค้าทุกชนิดภายในเมนูนี้ พร้อมจัดส่งภายใน7วัน หลังจากแจ้งชำระเงินเข้ามา
 
1. เข้าสั่งซื้อได้ที่เมนู → สั่งซื้อสินค้า
2. เลือกสินค้าและจำนวนที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม หยิบใส่ตระกร้า
3. กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ 
4. กดปุ่มเลือก 
– ลงทะเบียนและคิดเงิน เพื่อสมัครสมาชิกและคิดเงิน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
   สินค้าในขั้นตอนต่อๆไป (ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)
– คิดเงินในฐานะในผู้เยี่ยมชม สำหรับการสั่งซื้อครั้งเดียว (กรอกข้อมูลเฉพาะ
   ช่องที่มีเครื่องหมาย *) 
6. กดปุ่ม ยืนยันคำสั่งซื้อ เป็นอันเสร็จขั้นตอน
 

 
การโอนเงินชำระค่าสินค้า
 
    ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภายในระยะเวลา1อาทิตย์ นับจากวันที่สั่งซื้อ
    หากลูกค้าไม่ได้ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ทางสวนจะถือว่าการสั่งซื้อ
    เป็นโมฆะหลังจากชำระเงินเรียบร้อยให้แจ้งการชำระเงินให้ทางสวนทราบด้วย
    ช่องทางการชำระเงิน
     ธนาคารกรุงไทย สาขาขลุง
     เลขบัญชี 20-500-831-49
     ชื่อบัญชี นพพร หิรัญเจริญ
 

 
     หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินให้กับทางสวนเรียบร้อยแล้วให้แจ้งการชำระเงินให้
     ทางสวนทราบได้ที่เมนู แจ้งการชำระเงิน หรือเบอร์โทรศัพท์ 084-7814169
    หรือที่ facebook ของสวน
 

หลังจากแจ้งชำระเงิน
 เมื่อการสั่งซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์ ทางสวนจะจัดส่งสิ่งของให้ตามระยะเวลา
 ที่กำหนด หลังจากทางสวนได้ทำการจัดส่งสิ่งของผ่านทางไปรษณีย์เรียบร้อย
 ทางสวนจะแจ้งรหัสพัสดุไปรษณีย์ให้ทราบ เพื่อนำไปตรวจเช็คได้ที่เว็บไปรษณีย์
         ไทย หรือเข้าไปตรวจเช็คได้ที่เมนู >>> เช็คสถานะสิ่งของEMS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home ขั้นตอนการสั่งซื้อ