สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "โอไมท์570"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

โอไมท์570สารกำจัดไรแดง

สร้างใน วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557 21:58

โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง

    โอไม้ท์ 570EW
    ข้อมูลทางวิชาการ
    ชื่อสามัญ   โพรพาไกต์ (propargite)
    ชื่อทางการค้า  โอไมท์ (OmiteTM )
    กลุ่มสารเคมี  :  -
    กลไกล : ยับยั้งการสังเคราะห์เอทีพีในไมโตคอนเดรีย
    ออกฤทธิ์  :   แบบถูกตัวตายและกำจัดโดยไอระเหย
    คุณสมบัติ  :  กำจัดไรแดงแอฟริกัน,ไรสนิม,ไรศัตรูพืช
 
    คุณสมบัติ
  เป็นสารที่อยู่ในรูปครีมเข้มข้น ออกฤทธิ์ได้นาน โดยออกฤทธิ์
แบบถูกตัวตายและกำจัดโดยไอระเหยสามารถกำจัด ไข่ไร ตัว
อ่อนและตัวแก่ของไรศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
ปลอดภัยต่อแมลงที่มีประโยชน์เช่น ผึ้ง,ไรตัวห้ำ เหมาะสำหรับ
ใช้ในสวนทุเรียน,ส้ม,มะนาว,องุ่น,มะม่วง,กล้วยไม้
 
 
    อัตราและวิธีการใช้
ส้ม,มะนาว  : ใช้ในอัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ20ลิตร
ลีลาวดี  : ใช้ในอัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ20ลิตร
 
อ้างอิงข้อมูลจาก www.sotus.co.th
โอไมท์570

ไรแดงในสวนะมนาว

คุณอยู่ที่: Home