สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

2 items tagged "โรครากเน่าโคนเน่า"

ทั้งหมด 1 - 2 จาก 2

โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว

โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว

โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าเกิดจากเชื้อราไฟท้อฟโธร่า (Phytophthora
   parasitica Dastur ) ส่วนใหญ่มักพบโรครากเน่าโคนเน่านี้ในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว เพราะฤดูฝนถึงช่วง
   ฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง ทำให้ดินมีความชื้นสูงตามไปด้วย ทำให้จุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่าง
   ที่อยู่ในดินเจริญเติบโตแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ได้ดีและเร็ว
 
ลักษณะอาการของโรครากเน่าและโคนเน่า
 
ลักษณะอาการ จะเข้าทำลายรากฝอย รากแขนง และตามโคนต้นของมะนาว ส่วนใหญ่เกษตรกร
   ที่ปลูกมะนาวจะไม่ทราบเลยว่าต้นมะนาวที่ปลูกเป็นโรครากเน่าโคนเน่าจนกว่าต้นมะนาวจะเริ่มแสดงอา
   การออกมาให้เห็นทางใบคือ ใบของมะนาวเริ่มมีอาการเหลืองซีดโดยเริ่มที่เส้นกลางใบก่อนแล้วค่อยๆ
   ลุกลามไปเรื่อยๆ และใบก็จะเริ่มร่วงไปเรื่อยๆจนหมดต้นในที่สุด จากนั้นกิ่งของมะนาวเริ่มแห้ง และต้น
   มะนาวก็จะยืนต้นตายในที่สุด 
 
วิธีป้องกันหรือรักษา
 
• อย่าให้มีน้ำขัง บริเวณโคนต้น และไม่ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยคอกมากเกินในช่วงฤดูฝน
 
• ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า คลุกผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในอัตราส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
   1 กิโลกรัม ต่อ ปุ๋ยคอก 50 กิโลกรัม คลุกผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปโรยรอยๆโคนต้น
   ของมะนาว ต้นละ ครึ่งกิโลกรัม หรือจะใช้วิธีผสมน้ำฉีดพ่นก็ได้โดยใช้เชื้อราไตรโค
   เดอร์ม่า 50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตรแล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณต้นมะนาว
 
• ใช้ เมทาแลกซิล โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา
   80-100กรัม ต่อน้ำ 1ลิตร ใช้ทาแผลที่เน่า ถากเปลือกออกบางๆ ให้เห็นขอบแผล หรือ
   ใช้ในอัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 2 ตารางเมตร รดดินใช้สำหรับรากเน่า

 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทควา

อาการโคนเน่า

อาการทางใบของโรครากเน่าโคนเน่าฟ

อาการของรากเน่าเปื่อย

 

ไตรโครเดอร์มา ฮาร์เซียนั่ม

ไตรโครเดอร์มา ฮาร์เซียนั่ม

         วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอพูดถึง ชีวินทรีย์กำจัดศัตรูพืช ที่ชื่อ ไตรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั่ม เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่ เรียกว่า “โคนิเดีย” หรือ “สปอร์” จำนวนมากรวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถผลิตปฏิชีวนสาร และสารพิษ ตลอดจนน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ สามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อ เชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรค


พืช โรคที่ป้องกันกำจัด อัตราการใช้
พืชตระกูลแตง
ได้แก่ แตงโม แตงกวา แตงร้าน
บวบ มะระ ฯลฯ
โรคกล้าเน่า-ยุบตาย ที่เกิดจากเชื้อรา
หลายชนิด เช่น พิเทียม ฟิวซาเรียม
ไรซอกโทเนีย สเคอโรเตียม ฯลฯ
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันพืชตระกูลกะหล่ำ
ได้แก่ คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก
ขาวปลี เขียวปลี ฯลฯ
โรคใบจุด ใบไหม้ ที่เกิดจากเชื้อรา
หลายชนิด เช่น ฟิวซาเรียม
อัลเทอนาเรีย ฯลฯ
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันพืชหัว
ได้แก่ ขิง ข่า มันฝรั่ง เผือก มันเทศ
หอม กระเทียม ฯลฯ
โรคหัวเน่า ที่เกิดจากเชื้อราบางชนิด
เช่น พิเทียม ไฟทอฟเทอร่า
โรคใบจุดสีม่วง
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันพืชสวนอื่นๆ
เช่น มะเขือเทศ ยาสูบ สตรอเบอรี่
พริก หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ
โรคเหี่ยว โรคกล้าเน่า-ยุบตาย ที่มี
สาเหตุจากเชื้อ ฟิวซาเรียม พิเทียม
ไรซอกโทเนีย สเคอโรเตียม ฯลฯ
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันไม้ผล
ได้แก่ ทุเรียน ส้ม ลำไย ฝรั่ง มะนาว
ฯลฯ
โรครากเน่า-โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อ
ไฟทอฟเทอร่า
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันไทรโคเดอร์ม่า ฮาเซียนั่ม
  หมักเชื้อไทรโครเดอร์ม่าก่อนใช้24ชม.

  อาการของโรครากเน่า-โคนเน่า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความภายในเว็บได้ >> บทความทั้งหมด
คุณอยู่ที่: Home