สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

17 items tagged "แมลงศัตรูที่สำคัญประจำสวนมะนาว"

ทั้งหมด 1 - 5 จาก 17

หนอนชอนใบมะนาว

สร้างใน วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 17:51

หนอนชอนใบมะนาว

วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะขอแนะนำถึง แมลงศัตรูที่สำคัญประจำสวนมะนาว 
นั่นก็คือหนอนชอนใบนั่นเอง ซึ่งหลายคนที่ปลูกมะนาวคงคุ้นเคยกันดี แต่สำหรับหลายท่าน
ที่ปลูกมะนาวใหม่แล้วเจอใบหยิกๆม้วนๆมีรอยหอยทากต่างก็ตกใจว่าจะแก้ปัญหายังไง บาง
ท่านที่เข้ามาปรึกษากับทางสวน ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโดนตัวอะไรเล่นงาน ตอบได้เลยครับ
นี่แหละ หนอนชอนใบหรือหนอนผีเสื้อครับ หนอนชอนใบที่ใครหลายคน โดนมันเล่นงานมา
แล้วเป็นอย่างไร ทางสวนจะพาไปรู้จักกัน
 
 หนอนชอนใบมะนาว
   หนอนชอนใบมะนาวนั้น (The lime butterfly) มาจากหนอนผีเสื้อกลางวันตัวสีน้ำตาล
เล็กๆนั่นเอง หนอนผีเสื้อจะชอบบินมาวางไข่ ตามยอดอ่อนของใบมะนาว ลักษณะของไข่
ของหนอนชอนใบนั้น จะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆ สีเหลืองอ่อนนวลๆ เวลาที่เราจะเอามือหยิบไข่
หนอนนั้นออกจากใบ ไข่หนอนนั้นก็จะเหนียวติดกับใบมะนาวเป็นอย่างดี ทำให้หยิบออก
ยากซักนิดหน่อย หากเราไม่ได้ทำการฉีดยาป้องกันแล้ว ไข่ก็จะใช้เวลาฟักประมาณ3วัน
เมื่อหนอนชอนใบนั้นเกิดมาแล้ว อย่างแรกเลยที่หนอนชอนใบจะทำก็คือ หาอาหารให้ตัวเอง
โดยการเริ่มกินไข่ตัวเอง และเริ่มกินใบอ่อนมะนาวไปเรื่อยๆจนกว่าจะโตเต็มวัย หนอนชอน
ใบนั้นก็จึงจะหยุดกินใบ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นการเตรียมฟักตัวเป็นดักแด้ ก่อนจะเกิดมาเป็น
ผีเสื้อกลางวันในต่อไป
 
ส่วนมากหนอนชอนใบจะเข้าทำลายเฉพาะยอดอ่อน ลักษณะของใบมะนาวที่ถูกหนอน
ชอนใบมะนาวเข้าทำลาย จะมีลักษณะ บิดๆเบี้ยวๆ ใบม้วนติดกัน มีรอยแผล และคราบ
คล้ายๆรอยหอยทากเดิน 
การระบาดของหนอนชอนใบสามารถพบเจอได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่มะนาว
แตกใบอ่อน
 
วิธีป้องกันและดูแล
ทุกครั้งที่มะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนออกมา ควรพ่นสาร อะบาเม็กติน ป้องกันไว้ พ่นห่างกัน 
7-10วันต่อครั้ง หากถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายแล้ว ให้พ่นสาร อะบาเม็กติน กำจัดหนอน
ในอัตราที่เข้มกว่าการพ่นป้องกัน ในส่วนของใบที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายแล้ว จนยอด
อ่อนเกิดเป็นรอยแผล ให้ทำการตัดยอดอ่อนนั้นทิ้งเสีย โดยเฉพาะมะนาวสายพันธุ์แป้นรำไพ
เพราะเชื้อราสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแคงเกอร์ จะเข้ามาทางบาดแผลที่ถูกหนอนชอนใบเข้า
ทำลายได้ง่าย ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้ต้นมะนาวนั้นเป็นโรคแคงเกอร์  หากไม่ตัดยอดนั้นทิ้ง
ให้พ่นสารคอปเปอร์ไฮดร๊อกไซด์ ป้องกันโรคแคงเกอร์ไว้อย่างสม่ำเสมอ

ไข่หนอนและหนอนชอนใบระยะแรกเกิด

 

หนอนชอนใบมะนาวตัวกลางวัย

 

หนอนชอนใบมะนาวตัวแก่

 

ใบมะนาวที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลาย

ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย

สร้างใน วันพฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2557 14:52

ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย

มีเพื่อนๆชาวสวนมะนาวมือใหม่หลายท่าน ได้ถามกับทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ มาว่าเพิ่งปลูกมะนาวไป ทำไมแตก
  ยอดอ่อนออกมาแล้วใบหยิกหมด แก้ยังไง วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จึงจะขออธิบายลักษณะอาการของใบมะนาวที่
  ถูกศัตรูชนิดต่างๆเข้าทำลายว่าเป็นอย่างไรบ้าง เอาไว้ในบทความนี้ เพื่อที่จะได้ให้ผู้ปลูกมะนาวหลายท่านที่ยังไม่รู้และผู้ที่
  สนใจที่จะปลูกมะนาว จะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและได้รู้วิธีป้องกันแก้ไขกันไป
1.ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลาย
ส่วนมากหนอนชอนใบจะเข้าทำลายเฉพาะยอดอ่อน ลักษณะของใบมะนาวที่ถูกหนอน
ชอนใบมะนาวเข้าทำลาย จะมีลักษณะ บิดๆเบี้ยวๆ ใบม้วนติดกัน มีรอยแผล และคราบ
คล้ายๆรอยหอยทากเดิน 
การระบาดของหนอนชอนใบสามารถพบเจอได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่มะนาว
แตกใบอ่อน
วิธีป้องกันและดูแล
ทุกครั้งที่มะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนออกมา ควรพ่นสาร อะบาเม็กติน ป้องกันไว้ พ่นห่างกัน 
7-10วันต่อครั้ง หากถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายแล้ว ให้พ่นสาร อะบาเม็กติน กำจัดหนอน
ในอัตราที่เข้มกว่าพ่นป้องกัน ในส่วนใบที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายจนยอดอ่อนเป็น
แผลให้ทำการตัดยอดนั้นทิ้งเสีย โดยเฉพาะมะนาวแป้นรำไพ เพราะเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค
แคงเกอร์ จะเข้ามาทางแผลที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายได้ง่าย ซึ่งจะทำให้เกิดโรค
แคงเกอร์ได้ง่าย หากไม่ตัดยอดนั้นทิ้งให้พ่นสารคอปเปอร์ไฮดร๊อกไซด์ ป้องกันโรค
แคงเกอร์ไว้อย่างสม่ำเสมอ
 
2. ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลาย
ในทุกครั้งที่มะนาวแตกยอดอ่อนออกมา เพลี้ยไฟจะเข้ามาดูดน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนนั้นๆ
ทำให้ ใบมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลาย จะมีลักษณะ เสียรูปทรง ใบบิดๆคดๆ ใบรีบเล็ก
ไม่เรียวสวยเหมือนใบมะนาวปกติ เมื่อใบมะนาวแก่ จะมีคราบราดำติดอยู่บริเวณผิวใบ
การระบาดของเพลี้ยไฟส่วนมากจะพบในฤดูร้อน
วิธีป้องกันและดูแล
การพ่นสารป้องกันเพลี้ยไฟ ให้ใช้สาร คาโบซันแฟน หรือสารอิมิดาคลอพริด พ่นห่างกัน
ทุกๆ7-10วันต่อครั้ง
 
3. ลักษณะอาการของใบมะนาวที่ถูกไรแดงหรือไรแดงแอฟริกันเข้าทำลาย
โดยส่วนมากไรแดงสามารถเข้าทำลาย ได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่ แต่ส่วนมากจะชอบดูด
น้ำเลี้ยงจากใบอ่อนมะนาวมากกว่า ลักษณะอาการของใบมะนาวที่ถูกไรแดงเข้าทำลาย
ใบมะนาวจะสูญเสียคลอโรฟิวล์ ทำให้ใบมะนาวมีสีเขียวไม่เสมอทั้งใบ มีจุดสีเหลือง
อ่อนเล็กๆทั่วทั้งใบที่ถูกไรแดงเข้าทำลาย เมื่อใบแก่ ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองผืดๆ
การระบาดของไรแดงพบมากในช่วงเริ่มเข้าฤดูหนาวจนถึงปลายๆฤดูร้อน หรือใน
ช่วงที่มีอากาศร้อนและฝนตกสลับกันบ่อยๆ
วิธีป้องกันและดูแล
การพ่นยาป้องกันและกำจัดให้ใช้สาร กำมะถันชนิดผงละลายน้ำฉีดพ่น หรือสารโพพาไกต์
,อิมิทราซ,ไพริดาเบน ฉีดพ่นห่างกัน7วันต่อครั้ง การพ่นให้สลับใช้สารในการฉีดพ่น
ป้องกันไรแดงดื้อยา
 
4.ลักษณะอาการของใบมะนาวที่ถูกแมลงค่อมทองเข้าทำลาย
แมลงค่อมทอง เป็นแมลงปีกแข็ง ชอบเข้ามากัดกินใบมะนาวทั้งใบอ่อนและใบแก่
ใบมะนาวที่ถูกแมลงค่อมทองเข้าทำลายจะมีลักษณะแหว่งขาดไปทั้งใบ เมื่อกินใบมะนาว
แล้วชอบทิ้งขี้สีดำๆก้อนเล็กๆไว้ให้เปรอะคาใบมะนาว แมลงค่อมทองเมื่อถูกจู่โจมหรือเราไป
เขย่ากิ่งจะชอบทิ้งตัวหล่นลงไปข้างล่าง
การระบาดของแมลงค่อมทอง สามารถพบได้ทั้งปี โดยเฉพาะฤดูร้อน
วิธีป้องกันและดูแล
การพ่นยากำจัดให้ใช้สาร คาร์บาริล(เซฟวิน85),สารอะซีเฟท75 SP% หากพบไม่มากให้จับ
ไปโยนทิ้งนอกแปลง

หนอนชอนใบเข้าทำลาย

 

 

เพลี้ยไฟเข้าทำลาย

 

ไรแดงเข้าทำลาย

 

 

แมลงค่อมทองเข้าทำลาย

โรคทริสเตซ่าในมะนาว

สร้างใน วันศุกร์, 24 มกราคม 2557 21:57

โรคทริสเตซ่าในมะนาว

โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส ที่เรียกว่า Citrus tristeza virus หรือ CTV พบว่า โรคนี้เข้า
  ทำลายส้มได้ทุกสายพันธุ์ แต่มะนาวเป็นพันธุ์ส้มที่อ่อนแอต่อโรค และแสดงอาการของโรคได้รุนแรงมาก
  กว่าส้มพันธุ์อื่นๆ  การแพร่ระบาด ส่วนใหญ่โรคจะติดมากับกิ่งตอนหรือต้นตอที่เคยมีโรคเกิดมาก่อน หรือ
  ไม่ก็อาจจะโดยแมลงและเพลี้ยอ่อนบางชนิดที่มากัดกินหรือดูดอาหารจากต้นมะนาว
 
 
อาการโรค
เริ่มจากใบอ่อนที่อยู่ปลายกิ่งหรือยอดจะแสดงอาการผิดปกติ โดยมีขนาดเล็กลง ขอบใบโค้งบิดงอ
  ขึ้นหรือห่อเป็นรูปถ้วย สีซีดจางหรือด่าง เหลืองสลับเขียว คล้ายขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะตามแนวของ
  เส้นใบ และจะยิ่งเห็นชัดขึ้นหากนำไปส่องดูกับแสงอาทิตย์ ใบพวกนี้จะล่วงหลุดจากต้นโดยง่าย ทำให้กิ่ง
  แขนงแห้งตายจากส่วนยอดลงมา ต้นพวกนี้จะไม่ให้ลูกผลหรือให้ผลน้อย ที่ให้ผลแล้วก็จะ แกรนมีขนาด
  เล็กลง ต้นมะนาวที่มีอายุมากแล้วลำต้นมีขนาดใหญ่พอสมควรจะมีลักษณะอาการที่บ่งบอกได้อีกอย่าง
  หนึ่งคือ เมื่อใช้มีดบากแล้วลอกเปลือกของลำต้นออกดูที่เนื้อไม้จะพบว่าเป็นรูเล็กๆ จำนวนมาก ส่วน
  เปลือกที่ลอกออกมาก็จะมีหนามแหลมยื่นออกมาตรงกับรูหรือรอยที่บุ๋มลงไปของเนื้อไม้ บางครั้งอาจ
  พบอาการยางไหลออกมาจากเปลือกของลำต้น หรือกิ่งที่มีขนาดใหญ่ ต้นมะนาวที่เป็นโรครุนแรงจะมีอา
  การโทรมอย่างรวดเร็ว และแห้งตายทั้งต้นในที่สุด
 

การป้องกันกำจัด

1. ใช้กิ่งพันธุ์ที่สะอาดหรือปลอดโรค

2. ป้องกันกำจัดแมลงต่างๆ หรือเพลี้ยอ่อนที่เป็นศัตรูส้มซึ่งอาจเป็นตัวนำหรือถ่ายเชื้อโดยการฉีด
    พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
 
3. ดูแลรักษาต้นมะนาวให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อย่าให้ขาดน้ำ ธาตุอาหารจำเป็น เพราะต้น
    มะนาวที่อ่อนแอจะง่ายต่อการเกิดโรค และเสียหายรุนแรงกว่าต้นที่แข็งแรง

โรคทริสเตซ่าในมะนาว

โรคทริสเตซ่าในมะนาว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
 

 

วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น

สร้างใน วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556 16:22

วิธีการดูแลมะนาว

การดูแลต้นมะนาวนั้น ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ มีวิธีการหลักๆในการดูแลดังนี้
 
   – การให้น้ำ การปลูกมะนาว ในระยะแรก ควรให้น้ำมะนาว อาทิตย์ละ 2-3ครั้ง
     โดยการให้ครั้งละ15-20นาที ถ้าปลูกตรงกับช่วงฤดูฝนไม่จำเป็นต้องให้น้ำเลย
 
   – วัชพืช    หมั่นคอยดูแลโคนต้นบริเวณทรงพุ่มและพื้นที่ในการปลูกมะนาว
      ไม่ควรจะปล่อยให้มีหญ้าขึ้นรก เนื่องจากพวกวัชพืชเหล่านี้จะคอยแย่งธาตุอาหารจาก
      ต้นมะนาวไปซึ่งจะทำให้ต้นมะนาวมีใบเป็นสีเหลือง ควรที่จะกำจัดโดยการ ดายหญ้า
      ตัดหญ้า บริเวณทรงพุ่มให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
 
   – ศัตรูพืช   มะนาวในระยะแรก ถ้ามีการแตกยอดอ่อนขึ้นมา มักจะมีหนอน,เพลี้ย
      เข้ามาทำลายใบอ่อนโดยการกัดกินดูดน้ำเลี้ยง ซึ่งจะทำให้ยอดอ่อนของมะนาวนั้นเสียหาย
      ให้พ่นยาป้องกันแมลงในระยะที่แตกยอดอ่อนไปจนถึงใบเป็นเพลาด โดยพ่นห่างกันครั้งละ
      7-10วัน ในอัตราส่วนที่ระบุข้างขวด  โดยทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ ใช้สารกำจัดแมลงที่ชื่อ
      อะบาเม็กติน     สำหรับกำจัดหนอน ที่ชอบมากัดกินยอดอ่อน-ใบอ่อน
      คาโบซันแฟน    สำหรับกำจัด เพลี้ย ที่มาดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้บิดเบี้ยว
      อิมิดาคลอพริด   ยี่ห้อ โปรวาโด ในการกำจัด พวกแมลงปากดูดทั้งหลาย
      โพรพาร์ไกต์      ยี่ห้อ โอไมท์ 57 ใช้ในการกำจัด ไรแดง
      โดยที่ทางสวน จะดูว่าช่วงเวลาไหนที่แมลงหรือศัตรูพืชชนิดใดระบาดหนัก
      ก็จะใช้ยาตัวนั้นกำจัดให้ตรงกับแมลงหรือศัตรูพืชนั้นๆ
 
  – การใส่ปุ๋ย   หลังจากปลูกมะนาวได้1เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-7-14 หรือ 27-6-6
     โดยใส่เดือนละ1-2ครั้ง ครั้งละครึ่งกำมือ โดยใส่ไม่ให้ชิดบริเวณโคนต้นมากเกินไป
     ก่อนใส่ให้ทำการให้น้ำให้ดินชุ่มก่อน แล้วจึงค่อยทำการใส่ปุ๋ยลงไป หลังจากนั้น
     ก็ทำการให้น้ำเพื่อให้ปุ๋ยละลายอีกครั้ง
   
     และนี่ก็คือหลักวิธีการดุแลต้นมะนาวแบบง่ายๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
     ให้หาอ่านได้จาก บทความ ของเว็บไซต์ได้ครับ

ใส่ปุ๋ยมะนาววงบ่อซีเมนต์

สารกำจัดแมลงในสวนมะนาว,หนอน,ศัตรูพืช,เพลี้ยไฟ,ไรแดง,หนอนชอนใบ,

พ่นยามะนาว,อะบาเม็กติน,สารเคมี,กำจัด,ศัตรูพืช,หนอนชอนใบ,

แมลงศัตรูที่สำคัญประจำสวนมะนาว

สร้างใน วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556 15:48

แมลงศัตรูที่สำคัญประจำสวนมะนาว

สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับชาวสวนมะนาวที่มองข้ามกันไปไม่ได้ นั่นก็คือแมลงศัตรูที่สำคัญประจำสวน
  มะนาวซึ่งแมลงศัตรูทั้งหลายนี้เป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ส่วนต่างๆของต้นมะนาวเสียหาย เช่น กิ่ง,ใบ,ผล
  และแมลงศัตรูบางชนิดก็ยังเป็นพาหะนำโรค เช่น ราดำ ซึ่งวันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอพูดถึง
  แมลงศัตรูที่สำคัญหลักๆที่พบได้ในสวนมะนาว มีดังนี้
หนอนชอนใบมะนาว
หนอนชอนใบมะนาวถือศัตรูตัวสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวสวนมะนาวและพืชตระกูลส้มทั้งหลาย โดย
  จะถูกกัดกินทำลายบริเวณผิวใบจะเห็นเป็นเส้นคดเคี้ยว วกไปวนมาคล้ายทางเดินของหอยทาก และจะทำให้
  ใบหงิกงอ ขอบใบม้วนเข้าหาเส้นกลางใบ และใบไม่เจริญเติบโต ต้นมะนาวจะแคระแกร็นและไม่ติตผล 
          การดูแลป้องกันกำจัดหนอนชอนใบ ในระยะที่มะนาวแตกใบอ่อนจนถึงระยะที่ใบเพลาดควรพ่นยา
  ป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีที่ชื่อว่า อะบาเม็กติน ฉีดพ่น หรือใช้สมุนไพรไล่แมลงฉีดพ่นได้
 
เพลี้ยไฟ นั้นถือเป็นศัตรูที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับชาวสวนมะนาว ซึ่งเพลี้ยไฟเป็นแมลงจำพวก
  แมลงปากดูด และมีขนาดลำตัวที่เล็กซึ่งเพลี้ยไฟจะเข้าดูดน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนมะนาว ซึ่งอาการของ
  ใบมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลายจะมีอาการหยิกงอ ใบม้วนเข้าหากัน และผลของมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้า
  ทำลายจะปรากฎรอยสีเทา เป็นวงบริเวณขั้วผล และก้นผลหรือเป็นขีดสีเทาตาม ความยาวของผล
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดให้ทำการฉีดพ่น สารที่มีชื่อว่า คาโบซันแฟน หรือ
  สารเคมีที่มีชื่อว่า อิมิดาคลอพริด หรือสมุนไพรไล่แมลง ในอัตราที่เหมาะสม และไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่
  อากาศนั้นร้อนจัด ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือในช่วงเวลาเย็น
 
3.แมลงค่อมทอง 
แมลงค่อมทองเป็นแมลงปีกแข็งตัวออกสีเหลืองไข่ มีปากคล้ายด้วง มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคมถึง
  เดือนเมษายน ถือเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของแมลงค่อมทอง ลักษณะการเข้ามาทำลายของแมลงค่อมทอง
  แมลงค่อมทองจะเข้ามากัดกินใบมะนาวโดยส่วนมากจะกัดกินที่ใบแก่ทำให้ใบมะนาวนั้นแหว่ง
การป้องกันกำจัด หากพบแมลงค่อมทองไม่มากสามารถหยิบจับแมลงค่อมทองไปโยนทิ้งนอกแปลง
  ได้หากพบแมลงค่อมทองระบาดหนักให้ใช้สารเคมีที่มีชื่อว่าคาร์บาริลหรือเรียกอีกชื่อว่าเซฟวินฉีดพ่นได้
 
ไรแดงส่วนใหญ่มักจะพบมากในฤดูร้อนและจะเข้ามาทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนของ
  ใบมะนาว ซึ่งจะทำให้ใบมะนาวหยิกงอ ส่วนผลของมะนาวที่ถูกไรแดงเข้าทำลาย ผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
  และก็เปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาล ซึ่งจะทำให้ผลร่วงหล่นเร็วกว่าช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว
การป้องกันกำจัดไรแดง ในช่วงที่พบไรแดงระบาดสามารถใช้ผงกำมะถันชนิดละลายน้ำ ในอัตราที่
  เหมาะสม หรือใช้สารจำพวกไดโคโฟล,โพรพาร์ไกต์,ไพริดาเบน ฉีดพ่น
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ 

หนอนชอนใบ

เพลี้ยไฟมะนาว

แมลงค่อมทอง

คุณอยู่ที่: Home