สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "ฮาร์เซียนั่ม"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

ไตรโครเดอร์มา ฮาร์เซียนั่ม

สร้างใน วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2556 16:49

ไตรโครเดอร์มา ฮาร์เซียนั่ม

         วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอพูดถึง ชีวินทรีย์กำจัดศัตรูพืช ที่ชื่อ ไตรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั่ม เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่ เรียกว่า “โคนิเดีย” หรือ “สปอร์” จำนวนมากรวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถผลิตปฏิชีวนสาร และสารพิษ ตลอดจนน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ สามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อ เชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรค


พืช โรคที่ป้องกันกำจัด อัตราการใช้
พืชตระกูลแตง
ได้แก่ แตงโม แตงกวา แตงร้าน
บวบ มะระ ฯลฯ
โรคกล้าเน่า-ยุบตาย ที่เกิดจากเชื้อรา
หลายชนิด เช่น พิเทียม ฟิวซาเรียม
ไรซอกโทเนีย สเคอโรเตียม ฯลฯ
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันพืชตระกูลกะหล่ำ
ได้แก่ คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก
ขาวปลี เขียวปลี ฯลฯ
โรคใบจุด ใบไหม้ ที่เกิดจากเชื้อรา
หลายชนิด เช่น ฟิวซาเรียม
อัลเทอนาเรีย ฯลฯ
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันพืชหัว
ได้แก่ ขิง ข่า มันฝรั่ง เผือก มันเทศ
หอม กระเทียม ฯลฯ
โรคหัวเน่า ที่เกิดจากเชื้อราบางชนิด
เช่น พิเทียม ไฟทอฟเทอร่า
โรคใบจุดสีม่วง
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันพืชสวนอื่นๆ
เช่น มะเขือเทศ ยาสูบ สตรอเบอรี่
พริก หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ
โรคเหี่ยว โรคกล้าเน่า-ยุบตาย ที่มี
สาเหตุจากเชื้อ ฟิวซาเรียม พิเทียม
ไรซอกโทเนีย สเคอโรเตียม ฯลฯ
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันไม้ผล
ได้แก่ ทุเรียน ส้ม ลำไย ฝรั่ง มะนาว
ฯลฯ
โรครากเน่า-โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อ
ไฟทอฟเทอร่า
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันไทรโคเดอร์ม่า ฮาเซียนั่ม
  หมักเชื้อไทรโครเดอร์ม่าก่อนใช้24ชม.

  อาการของโรครากเน่า-โคนเน่า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความภายในเว็บได้ >> บทความทั้งหมด
คุณอยู่ที่: Home