สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "หนอนใยผัก"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

หนอนใยผักในสวนมะนาว

สร้างใน วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557 18:19

หนอนใยผักในสวนมะนาว

รู้จักกับหนอนใยผัก
หนอนใยผัก (Plutella xylostella.) มีลักษณะลำตัวเรียวยาวหัวแหลมเหมือนจรวด หนอนใยผัก
  เกิดจากผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ซึ่งหนอนใยผักถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญและพบได้มากในพืชตระกูล
  กะหล่ำ เช่นคะน้า,กะหล่ำปลี เป็นต้น และสำหรับในสวนมะนาวนั้นก็สามารถพบกับหนอนใยผักได้เช่น
  กัน ซึ่งจะพบมากในบริเวณยอดอ่อนของต้นมะนาว ซึ่งลักษณะการทำลายของหนอนใยผักนั้น สามารถ
  ทำลายยอดอ่อนมะนาวที่แตกออกมาใหม่ให้ยอดเสียได้ทั้งยอดอ่อนเลยทีเดียว
 
วงจรชีวิตหนอนใยผัก
ตัวหนอนเกิดจากไข่ที่แม่ผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กมาวางไว้ใต้ใบ ลักษณะไข่มีสีเหลืองกลมๆ
  อายุไข่ใช้เวลาฟักประมาณ 3 วัน จึงเป็นตัวหนอน ตัวหนอนมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีการเจริญเติบโต
  รวดเร็วกว่าหนอนชนิดอื่นๆ ระยะเวลาเพียง1สัปดาห์ ก็จะมีวัยโตเต็มที่ เมื่อถูกรบกวนจะดิ้นอย่างแรง
  และทิ้งตัวลงดินโดยการชักใย ดักแด้มีขนาด1เซนติเมตร อยู่ภายในใยบางๆ ติดใต้ใบ อายุในระยะ
  ดักแด้ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 5-7 วัน เมื่อฟักตัวออกมาก็จะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก
 
ลักษณะการทำลายของหนอนใยผัก
หนอนใยผักเมื่อฝักไข่ออกมาเป็นตัวอ่อนจะเริ่มกัดกินใบอ่อนมะนาวทั้งยอดอ่อน และทำการ
  ชักใยบริเวณยอดอ่อนมะนาวทั้งยอดอ่อน ดึงใบม้วนไปม้วนมาเข้าหากันเหมือนเป็นรังอาหารชั้นดี
  ทำให้ยอดอ่อนมะนาวเสียไปทั้งยอด 
 
วิธีป้องกันและกำจัดหนอนใยผัก
วิธีเขตุกรรม - หมั่นตัดแต่งกิ่งให้ต้นโปร่งจะได้ไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูชนิดต่างๆ
วิธีกล - เก็บ,จับ,ทำกับดัก,ทำลาย
ชีววิธี - ใช้สารชีวภาพปลอดสารพิษในการกำจัด โดยการใช้สารชีวภัณฑ์กลุ่มบาซิลลัส
สารเคมี -ฉีดพ่นด้วยสารอะบาเม็กติน,ฟิโปรนิล เป็นต้น
  

หนอนใยผัก

ลักษณะการเข้าทำลาย

หนอนใยผักทำลายใบมะนาว

คุณอยู่ที่: Home