สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

3 items tagged "หนอนชอนใบมะนาว"

ทั้งหมด 1 - 3 จาก 3

หนอนใยผักในสวนมะนาว

สร้างใน วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557 18:19

หนอนใยผักในสวนมะนาว

รู้จักกับหนอนใยผัก
หนอนใยผัก (Plutella xylostella.) มีลักษณะลำตัวเรียวยาวหัวแหลมเหมือนจรวด หนอนใยผัก
  เกิดจากผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ซึ่งหนอนใยผักถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญและพบได้มากในพืชตระกูล
  กะหล่ำ เช่นคะน้า,กะหล่ำปลี เป็นต้น และสำหรับในสวนมะนาวนั้นก็สามารถพบกับหนอนใยผักได้เช่น
  กัน ซึ่งจะพบมากในบริเวณยอดอ่อนของต้นมะนาว ซึ่งลักษณะการทำลายของหนอนใยผักนั้น สามารถ
  ทำลายยอดอ่อนมะนาวที่แตกออกมาใหม่ให้ยอดเสียได้ทั้งยอดอ่อนเลยทีเดียว
 
วงจรชีวิตหนอนใยผัก
ตัวหนอนเกิดจากไข่ที่แม่ผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กมาวางไว้ใต้ใบ ลักษณะไข่มีสีเหลืองกลมๆ
  อายุไข่ใช้เวลาฟักประมาณ 3 วัน จึงเป็นตัวหนอน ตัวหนอนมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีการเจริญเติบโต
  รวดเร็วกว่าหนอนชนิดอื่นๆ ระยะเวลาเพียง1สัปดาห์ ก็จะมีวัยโตเต็มที่ เมื่อถูกรบกวนจะดิ้นอย่างแรง
  และทิ้งตัวลงดินโดยการชักใย ดักแด้มีขนาด1เซนติเมตร อยู่ภายในใยบางๆ ติดใต้ใบ อายุในระยะ
  ดักแด้ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 5-7 วัน เมื่อฟักตัวออกมาก็จะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก
 
ลักษณะการทำลายของหนอนใยผัก
หนอนใยผักเมื่อฝักไข่ออกมาเป็นตัวอ่อนจะเริ่มกัดกินใบอ่อนมะนาวทั้งยอดอ่อน และทำการ
  ชักใยบริเวณยอดอ่อนมะนาวทั้งยอดอ่อน ดึงใบม้วนไปม้วนมาเข้าหากันเหมือนเป็นรังอาหารชั้นดี
  ทำให้ยอดอ่อนมะนาวเสียไปทั้งยอด 
 
วิธีป้องกันและกำจัดหนอนใยผัก
วิธีเขตุกรรม - หมั่นตัดแต่งกิ่งให้ต้นโปร่งจะได้ไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูชนิดต่างๆ
วิธีกล - เก็บ,จับ,ทำกับดัก,ทำลาย
ชีววิธี - ใช้สารชีวภาพปลอดสารพิษในการกำจัด โดยการใช้สารชีวภัณฑ์กลุ่มบาซิลลัส
สารเคมี -ฉีดพ่นด้วยสารอะบาเม็กติน,ฟิโปรนิล เป็นต้น
  

หนอนใยผัก

ลักษณะการเข้าทำลาย

หนอนใยผักทำลายใบมะนาว

หนอนชอนใบมะนาว

สร้างใน วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 17:51

หนอนชอนใบมะนาว

วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะขอแนะนำถึง แมลงศัตรูที่สำคัญประจำสวนมะนาว 
นั่นก็คือหนอนชอนใบนั่นเอง ซึ่งหลายคนที่ปลูกมะนาวคงคุ้นเคยกันดี แต่สำหรับหลายท่าน
ที่ปลูกมะนาวใหม่แล้วเจอใบหยิกๆม้วนๆมีรอยหอยทากต่างก็ตกใจว่าจะแก้ปัญหายังไง บาง
ท่านที่เข้ามาปรึกษากับทางสวน ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโดนตัวอะไรเล่นงาน ตอบได้เลยครับ
นี่แหละ หนอนชอนใบหรือหนอนผีเสื้อครับ หนอนชอนใบที่ใครหลายคน โดนมันเล่นงานมา
แล้วเป็นอย่างไร ทางสวนจะพาไปรู้จักกัน
 
 หนอนชอนใบมะนาว
   หนอนชอนใบมะนาวนั้น (The lime butterfly) มาจากหนอนผีเสื้อกลางวันตัวสีน้ำตาล
เล็กๆนั่นเอง หนอนผีเสื้อจะชอบบินมาวางไข่ ตามยอดอ่อนของใบมะนาว ลักษณะของไข่
ของหนอนชอนใบนั้น จะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆ สีเหลืองอ่อนนวลๆ เวลาที่เราจะเอามือหยิบไข่
หนอนนั้นออกจากใบ ไข่หนอนนั้นก็จะเหนียวติดกับใบมะนาวเป็นอย่างดี ทำให้หยิบออก
ยากซักนิดหน่อย หากเราไม่ได้ทำการฉีดยาป้องกันแล้ว ไข่ก็จะใช้เวลาฟักประมาณ3วัน
เมื่อหนอนชอนใบนั้นเกิดมาแล้ว อย่างแรกเลยที่หนอนชอนใบจะทำก็คือ หาอาหารให้ตัวเอง
โดยการเริ่มกินไข่ตัวเอง และเริ่มกินใบอ่อนมะนาวไปเรื่อยๆจนกว่าจะโตเต็มวัย หนอนชอน
ใบนั้นก็จึงจะหยุดกินใบ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นการเตรียมฟักตัวเป็นดักแด้ ก่อนจะเกิดมาเป็น
ผีเสื้อกลางวันในต่อไป
 
ส่วนมากหนอนชอนใบจะเข้าทำลายเฉพาะยอดอ่อน ลักษณะของใบมะนาวที่ถูกหนอน
ชอนใบมะนาวเข้าทำลาย จะมีลักษณะ บิดๆเบี้ยวๆ ใบม้วนติดกัน มีรอยแผล และคราบ
คล้ายๆรอยหอยทากเดิน 
การระบาดของหนอนชอนใบสามารถพบเจอได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่มะนาว
แตกใบอ่อน
 
วิธีป้องกันและดูแล
ทุกครั้งที่มะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนออกมา ควรพ่นสาร อะบาเม็กติน ป้องกันไว้ พ่นห่างกัน 
7-10วันต่อครั้ง หากถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายแล้ว ให้พ่นสาร อะบาเม็กติน กำจัดหนอน
ในอัตราที่เข้มกว่าการพ่นป้องกัน ในส่วนของใบที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายแล้ว จนยอด
อ่อนเกิดเป็นรอยแผล ให้ทำการตัดยอดอ่อนนั้นทิ้งเสีย โดยเฉพาะมะนาวสายพันธุ์แป้นรำไพ
เพราะเชื้อราสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแคงเกอร์ จะเข้ามาทางบาดแผลที่ถูกหนอนชอนใบเข้า
ทำลายได้ง่าย ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้ต้นมะนาวนั้นเป็นโรคแคงเกอร์  หากไม่ตัดยอดนั้นทิ้ง
ให้พ่นสารคอปเปอร์ไฮดร๊อกไซด์ ป้องกันโรคแคงเกอร์ไว้อย่างสม่ำเสมอ

ไข่หนอนและหนอนชอนใบระยะแรกเกิด

 

หนอนชอนใบมะนาวตัวกลางวัย

 

หนอนชอนใบมะนาวตัวแก่

 

ใบมะนาวที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลาย

ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย

สร้างใน วันพฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2557 14:52

ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย

มีเพื่อนๆชาวสวนมะนาวมือใหม่หลายท่าน ได้ถามกับทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ มาว่าเพิ่งปลูกมะนาวไป ทำไมแตก
  ยอดอ่อนออกมาแล้วใบหยิกหมด แก้ยังไง วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จึงจะขออธิบายลักษณะอาการของใบมะนาวที่
  ถูกศัตรูชนิดต่างๆเข้าทำลายว่าเป็นอย่างไรบ้าง เอาไว้ในบทความนี้ เพื่อที่จะได้ให้ผู้ปลูกมะนาวหลายท่านที่ยังไม่รู้และผู้ที่
  สนใจที่จะปลูกมะนาว จะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและได้รู้วิธีป้องกันแก้ไขกันไป
1.ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลาย
ส่วนมากหนอนชอนใบจะเข้าทำลายเฉพาะยอดอ่อน ลักษณะของใบมะนาวที่ถูกหนอน
ชอนใบมะนาวเข้าทำลาย จะมีลักษณะ บิดๆเบี้ยวๆ ใบม้วนติดกัน มีรอยแผล และคราบ
คล้ายๆรอยหอยทากเดิน 
การระบาดของหนอนชอนใบสามารถพบเจอได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่มะนาว
แตกใบอ่อน
วิธีป้องกันและดูแล
ทุกครั้งที่มะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนออกมา ควรพ่นสาร อะบาเม็กติน ป้องกันไว้ พ่นห่างกัน 
7-10วันต่อครั้ง หากถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายแล้ว ให้พ่นสาร อะบาเม็กติน กำจัดหนอน
ในอัตราที่เข้มกว่าพ่นป้องกัน ในส่วนใบที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายจนยอดอ่อนเป็น
แผลให้ทำการตัดยอดนั้นทิ้งเสีย โดยเฉพาะมะนาวแป้นรำไพ เพราะเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค
แคงเกอร์ จะเข้ามาทางแผลที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายได้ง่าย ซึ่งจะทำให้เกิดโรค
แคงเกอร์ได้ง่าย หากไม่ตัดยอดนั้นทิ้งให้พ่นสารคอปเปอร์ไฮดร๊อกไซด์ ป้องกันโรค
แคงเกอร์ไว้อย่างสม่ำเสมอ
 
2. ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลาย
ในทุกครั้งที่มะนาวแตกยอดอ่อนออกมา เพลี้ยไฟจะเข้ามาดูดน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนนั้นๆ
ทำให้ ใบมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลาย จะมีลักษณะ เสียรูปทรง ใบบิดๆคดๆ ใบรีบเล็ก
ไม่เรียวสวยเหมือนใบมะนาวปกติ เมื่อใบมะนาวแก่ จะมีคราบราดำติดอยู่บริเวณผิวใบ
การระบาดของเพลี้ยไฟส่วนมากจะพบในฤดูร้อน
วิธีป้องกันและดูแล
การพ่นสารป้องกันเพลี้ยไฟ ให้ใช้สาร คาโบซันแฟน หรือสารอิมิดาคลอพริด พ่นห่างกัน
ทุกๆ7-10วันต่อครั้ง
 
3. ลักษณะอาการของใบมะนาวที่ถูกไรแดงหรือไรแดงแอฟริกันเข้าทำลาย
โดยส่วนมากไรแดงสามารถเข้าทำลาย ได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่ แต่ส่วนมากจะชอบดูด
น้ำเลี้ยงจากใบอ่อนมะนาวมากกว่า ลักษณะอาการของใบมะนาวที่ถูกไรแดงเข้าทำลาย
ใบมะนาวจะสูญเสียคลอโรฟิวล์ ทำให้ใบมะนาวมีสีเขียวไม่เสมอทั้งใบ มีจุดสีเหลือง
อ่อนเล็กๆทั่วทั้งใบที่ถูกไรแดงเข้าทำลาย เมื่อใบแก่ ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองผืดๆ
การระบาดของไรแดงพบมากในช่วงเริ่มเข้าฤดูหนาวจนถึงปลายๆฤดูร้อน หรือใน
ช่วงที่มีอากาศร้อนและฝนตกสลับกันบ่อยๆ
วิธีป้องกันและดูแล
การพ่นยาป้องกันและกำจัดให้ใช้สาร กำมะถันชนิดผงละลายน้ำฉีดพ่น หรือสารโพพาไกต์
,อิมิทราซ,ไพริดาเบน ฉีดพ่นห่างกัน7วันต่อครั้ง การพ่นให้สลับใช้สารในการฉีดพ่น
ป้องกันไรแดงดื้อยา
 
4.ลักษณะอาการของใบมะนาวที่ถูกแมลงค่อมทองเข้าทำลาย
แมลงค่อมทอง เป็นแมลงปีกแข็ง ชอบเข้ามากัดกินใบมะนาวทั้งใบอ่อนและใบแก่
ใบมะนาวที่ถูกแมลงค่อมทองเข้าทำลายจะมีลักษณะแหว่งขาดไปทั้งใบ เมื่อกินใบมะนาว
แล้วชอบทิ้งขี้สีดำๆก้อนเล็กๆไว้ให้เปรอะคาใบมะนาว แมลงค่อมทองเมื่อถูกจู่โจมหรือเราไป
เขย่ากิ่งจะชอบทิ้งตัวหล่นลงไปข้างล่าง
การระบาดของแมลงค่อมทอง สามารถพบได้ทั้งปี โดยเฉพาะฤดูร้อน
วิธีป้องกันและดูแล
การพ่นยากำจัดให้ใช้สาร คาร์บาริล(เซฟวิน85),สารอะซีเฟท75 SP% หากพบไม่มากให้จับ
ไปโยนทิ้งนอกแปลง

หนอนชอนใบเข้าทำลาย

 

 

เพลี้ยไฟเข้าทำลาย

 

ไรแดงเข้าทำลาย

 

 

แมลงค่อมทองเข้าทำลาย

คุณอยู่ที่: Home