สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "ศัตรูพืช"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว

สร้างใน วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556 14:43

ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว

ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพืชตระกูลส้ม และพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งไรแดงที่พบในสวนมะนาวนั้น
  หลักๆก็คือไรแดงแอฟริกัน(African red mite)และไรสนิมส้มซึ่งทางสวนก็พบกับปัญหาที่ไรแดงระบาดหนัก
  ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งตอนกลางวันอากาศมักจะ
  ร้อนอบอ้าว ซึ่งมักจะพบไรแดงระบาดหนักในช่วงนี้ วันนี้ทางสวนจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไรแดง มาให้
  เพื่อนๆชาวสวนมะนาวและเกษตรกรที่สนใจได้รู้จักกับไรแดงกันครับ
 
ไรแดงแอฟริกัน (African red mite) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eutetranychus africanus (Tucker)
  จัดอยู่ในวงศ์  Tetranychidae 
ลักษณะทางชีววิทยาของไรแดง
- เพศเมีย ลำตัวกลมแบนมีสีแดงเข้มหรือน้ำตาลเกือบดำ ขนบนลำตัวด้านหลังสั้นคล้ายกระบอง ขาทั้ง
  4 คู่ มีสีเหลืองอ่อน จะอยู่นิ่งกับที่ ความยาวของลำตัวประมาณ 0.3-0.4 มิลลิเมตร และกว้างประมาณ 0.3
  มิลลิเมตร
- เพศผู้ ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน ขนาดเล็กกว่าเพศเมีย
  ด้านหน้าของลำตัวกว้างและค่อยๆ เรียวแคบเล็กลงทางด้านท้าย ก้นแหลมและขายาวจะเคลื่อนที่ตลอด
  เวลา ความยาวของลำตัวเฉลี่ย 0.25 มิลลิเมตร และกว้าง 0.17 มิลลิเมตร
 
วงจรชีวิตของไรแดง
วงจรชีวิตของไรแดงแอฟริกันที่เจริญเติบโตบนส้มเขียวหวาน จากระยะไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย
  ใช้เวลานานเฉลี่ย 9.4 วัน เพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ตลอดชั่วอายุขัยเฉลี่ย 12.7 ฟอง และมีชีวิตอยู่
  ได้นาน 9.8 วัน
 
ลักษณะการเข้าทำลายของไรแดง
ไรแดงแอฟริกันทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณด้านบนใบพืชโดยเฉพาะอย่าง
  ยิ่งใบแก่ ทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวจางและเหลืองซีด  เนื่องจากใบพืชได้สูญเสียคลอโรฟิล  ในไม้ผลตระ
  กูลส้ม เช่น มะนาว ส้มเขียวหวาน และส้มโอ ไรชนิดนี้ลงทำลายผลด้วย  ทำให้สีของผลเปลี่ยนเป็นสีเขียว
  จาง หากการทำลายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในขณะที่ผลส้มยังเล็ก มีผลทำให้ผลร่วงในที่สุด
 
ช่วงที่พบการระบาดของไรแดง
ไรแดงแอฟริกันระบาดปริมาณสูงในฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคม-พฤษภาคมและในฤดูฝนที่ฝนไม่ตก
  ติดต่อกันเป็นเวลานาน จากการสำรวจและติดตามการผันแปรประชากรของไรแดงแอฟริกันในสวนทุเรียนที่
  จ.จันทบุรี  พบว่าประชากรไรแดงจะเริ่มมีปริมาณสูงในเดือนกันยายน-ตุลาคม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน
  และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
 
การป้องกันกำจัดไรแดง
  ในช่วงที่พบไรแดงระบาดสามารถใช้ผงกำมะถันชนิดละลายน้ำ ในอัตราที่เหมาะสมหรือใช้สารจำพวก
  ไดโคโฟล,โพรพาร์ไกต์(โอไมท์570),ไพริดาเบน ฉีดพ่น
 

อาการที่ถูกไรแดงเข้าทำลาย

 

 

ไรแดงมะนาว

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.thaikasetsart.com/
 
คุณอยู่ที่: Home