สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "ซีเอ็นเรโช"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

ซีเอ็นเรโช หลักวิธีบังคับดอกเพื่อทำมะนาวนอกฤดู

สร้างใน วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2557 21:00

ซีเอ็นเรโช หลักวิธีบังคับดอกเพื่อทำมะนาวนอกฤดู

  ซีเอ็นเรโช คืออะไรและทำไมถึงเกี่ยวกับการทำมะนาวนอกฤดู วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จึง
    ขอแนะนบทความนี้เกี่ยวกับเรื่องของ ซีเอ็นเรโช ให้เพื่อนๆชาวสวนมะนาวและเพื่อนเกษตรกรทั้งหลาย
   ได้รู้จักกัน
  ซีเอ็นเรโช หมายถึง  ซี (C) = คาร์บอน    เอ็น (N) =ไนโตรเจน   เรโช (ratio) = สัดส่วน
    สรุปก็คือ สัดส่วนของค่าคาร์บอนและค่าไนโตรเจน
  ค่าสัดส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจน ถ้าค่าตัวเลขอยู่ไกล้กัน = ซีเอ็นเรโชแคบ
  ค่าสัดส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจน ถ้าค่าตัวเลขอยู่ห่างกัน  = ซีเอ็นเรโชกว้าง
    ค่า คาร์บอน(C)ได้มาจากค่าวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตในพืช  ซึ่งก็คือน้ำตาลและแป้งทั้งที่พืชสร้างขึ้น
    หรือได้รับจากการฉีดพ่นก็ตาม เอ็น(N) หรือไนโตรเจน ได้มาจากการวิเคราะห์หาไนโตรเจนรวมในพืช
    ไม่ว่าจะได้จากการดูดขึ้นมาจากดินหรือการฉีดพ่นให้ทางใบก็ตาม
 
  ผลที่ต้นมะนาวได้รับจากค่าซีเอ็นเรโช
    ซีเอ็นเรโชแคบ หากต้นมะนาว มีค่าสัดส่วน ซีเอ็นเรโชแคบ นั่นก็หมายถึง ต้นมะนาวได้รับไนโตรเจน
    จากการที่เราใส่ปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยทางใบ,หรือพืชดึงขึ้นมาใช้จากดินก็ตาม ต้นมะ
    นาวนั้นจะแสดงผลให้เห็น นั่นก็คือ ต้นมะนาวนั้นจะแตกยอดแตกใบอ่อน ทำให้เกิดการออกดอกของ
    ต้นมะนาวนั้นเป็นไปได้ยาก
    ซีเอ็นเรโชกว้าง หากต้นมะนาว มีค่าสัดส่วน ซีเอ็นเรโชกว้าง นั่นก็หมายถึง ต้นมะนาวมีค่าไนโตรเจน
    ต่ำหรือน้อย จากการที่งดให้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงหรือต้นมะนาวได้ถูกทำการงดน้ำ จนทำให้น้ำในดิน
    น้อยและไม่สามารถไปทำการละลายไนโตรเจน จนทำให้ต้นมะนาวไม่สามารถดึงธาตุไนโตรเจนขึ้นไป
    ใช้ได้ แต่ คาร์บอน พืชยังสามารถสร้างได้โดยการสังเคราะห์แสงจากแดด  ผลที่ได้จาก ค่าซีเอ็นเรโช
    กว้าง จะทำให้ต้นมะนาวนั้นจะทำการออกดอกนั้นเป็นไปได้สูง ซึ่งก็เหมือนกับวิธีที่เพื่อนๆชาวสวนมะ
    นาวได้ทำ ในวิธี การที่บังคับให้มะนาวออกนอกฤดู  แต่หลักการนี้ไม่ใช่มีเพียงแต่ต้นมะนาวเท่านั้น
    กับผลไม้อื่นๆที่ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ได้ทำมา ก็ใช้หลักซีเอ็นเรโช เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น มังคุด,
    ลองกอง,ทุเรียน ก็ล้วนแล้วแต่ใช้หลัก ซีเอ็นเรโช เหมือนกัน ทำให้ ผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะ
    เป็น ทุเรียน,มังคุด,ลองกอง,  จึงออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงหน้าแล้ง ของๆทุกๆปี 

งดน้ำให้ต้นมะนาว

 

มะนาวเริ่มขาดน้ำและไนโตรเจน

 

มะนาวเริ่มออกดอก

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
 

 

คุณอยู่ที่: Home