สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

4 items tagged "กิ่งพันธุ์"

ทั้งหมด 1 - 4 จาก 4

เช็คสถานะสิ่งของEMS

สร้างใน วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556 12:35

 

รายการจัดส่งสิ่งของล่าสุด
วันที่
ชื่อ-สกุล
รหัสพัสดุ
18/01/60 คุณภคณัฐ โกมล เชียงราย  ER222582127TH
09/01/60 คุณตันติกร ปานเพ็ง สุราษรฎร์ธานี  ER222563635TH
05/01/60 คุณรัฐพล เกษมรัติ กรุงเทพฯ  ER222546513TH
28/12/59 อรกัญญา นนทพันธ์ สงขลา  ER222557578TH
27/12/59 จำนงค์ แสงทอง หนองบัวลำภู  ER222552519TH
06/12/59 พระอาจารย์บุญมี มหาสารคาม  ER222523849TH
17/08/59 คุณปุญญพัฒน์ อินประเสริฐ ราชบุรี  EQ232874782TH
15/08/59 วัดคีรีวิหาร สกลนคร  EQ232872897TH
11/07/59 คุณวรรณศักดิ์ สนองค์ ราชบุรี  EQ232808911TH
11/07/59 พล.ต.วิทยา อรุณเมธี ยะลา  EQ232808925TH
11/07/59 เจ้าอาวาสวัดคีรีวิหาร สกลนคร  EQ232808939TH
11/07/59 คุณประยงค์ ฤกษ์ธิศรี กรุงเทพฯ  EQ232808942TH
11/07/59 คุณธีระพงษ์ พิมพ์ประไพ ปราจีนบุรี  EQ232808956TH
06/07/59 คุณเลิศศักดิ์ เพชรดี ชุมพร  EQ232801839TH
27/06/59 คุณดวงพร จีแจ่ม สมุทรปราการ  EQ232985868TH
27/06/59 คุณธวัชชัย ดลประสิทธิ์ สมุทรปราการ  EQ232985854TH
27/06/59 คุณอนุชา อ่อนมี ชลบุรี  EQ232985899TH
20/06/59 คุณโกวิท กิ่งแก้ว สุรินทร์  EQ232977606TH
20/06/59 คุณกุลวดี เอ่งเส่ง กระบี่  EQ232977610TH
20/06/59 คุณสมบูรณ์ บุญตันกัน แม่ฮ่องสอน  EQ232977623TH
20/06/59 คุณคุวาริสมี แมเร๊าะ นราธิวาส  EQ232977637TH
20/06/59 คุณขนิษฐา รัตนจุล หนองบัวลำภู  EQ232977645TH
13/06/59 คุณเยี่ยมยศ พลเยี่ยม ร้อยเอ็ด  EQ232965585TH
13/06/59 คุณโกวิท กิ่งแก้ว สุรินทร์  EQ232965599TH
08/06/59 คุณภูดิศ ภูวนัยภักดี บุรีรัมย์  EQ232958448TH
06/06/59 คุณสุรพิชญ์ ศรีรัขศ์ ตรัง  EQ232952405TH
16/05/59 คุณมะลิวรรณ  ดาทอง กรุงเทพฯ  EQ232919648TH
16/05/59 คุณอัครเดช ศรีนุกูล กรุงเทพฯ  EQ232919651TH
09/05/59 คุณธรรมศักดิ์ งานพงศา สงขลา  EQ232902245TH
09/05/59 คุณจำนงค์ โพนปลัด ศรีษะเกษ  EQ232906145TH
18/04/59 คุณจณัญญา เจริญอัศวสุข สมุทรปราการ  EP501237466TH
14/03/59 คุณศิริวรรณ เหล่าแก้ว สงขลา  EP501220616TH
20/01/59 คุณสวัสดิ์ สีลาจารวัตร สระแก้ว  EP501136238TH
20/01/59 คุณชณทิต พูลทวี อ่างทอง  EP501136241TH
18/01/59 คุณมะลิ ศรีสารคาม ร้อยเอ็ด  EP501133404TH
18/01/59 คุณตันติกร ปานเพ็ง สุราษฎร์ธานี  EP501133418TH
08/12/58 คุณชาญณรงค์ นาซิน เพชรบูรณ์  EN892079615TH
30/11/58 คุณนบพล จินาพันธ์ ฉะเชิงเทรา  EN892071719TH
30/11/58 คุณชนาธิป เกติพันธ์ สุพรรณบุรี  EN892071722TH
23/11/58 คุณชัยวัฒน์ นวพรมงคล อุบลราชธานี  EN892062819TH
16/11/58 คุณเริงชัย ทิพามณีกุล สุราษฎร์ธานี  EN892052913TH
11/11/58 คุณอาทิ ศรีเลิศชลาลัย ภูเก็ต  EN892042995TH
09/11/58 คุณสราวุธ ธนะสมานโชค ราชบุรี  EN892039894TH
29/10/58 คุณสราวุธ ธนะสมานโชค ราชบุรี  EN892027499TH
19/10/58 คุณทวี ศรีขาว ร้อยเอ็ด  EN892009932TH
19/10/58 คุณปติมา ประเสริฐนู ชัยภูมิ  EN892009742TH
19/10/58 คุณวิโรจน์ ดอนสมพงษ์ อุดรธานี  EN892009756TH
19/10/58 คุณวิโรจน์ ดอนสมพงษ์ อุดรธานี  EN892009760TH
19/10/58 คุณวิโรจน์ ดอนสมพงษ์ อุดรธานี  EN892009773TH
19/10/58 คุณดวงใจ คำมณเฑียร เชียงราย  EN892009813TH
28/09/58 คุณประดิษฐ์ จันทมนตรี หนองบัวลำภู  EN856217875TH
28/09/58 คุณอัครเดช ศรีนุกูล กรุงเทพฯ  EN856217889TH
28/09/58 คุณนภาพร กรรณสูต นครปฐม  EN856217892TH
28/09/58 คุณนภาพร กรรณสูต นครปฐม  EN856217901TH
21/09/58 คุณสินใจ เวียงจันดา บึงกาฬ  EN856211838TH
21/09/58 คุณฤทธิชัย หมานโต๊ะหีม สงขลา  EN856211841TH
21/09/58 คุณมังกรทอง สงวนตระกูล กาฬสินธุ์  EN856211855TH
21/09/58 คุณสุรศักดิ์ สุขสุภาพ นครศรีธรรมราช  EN856211869TH
21/09/58 คุณปราณี สนิทชน อุดรธานี  EN856211872TH
21/09/58 คุณสุชาย อุไรเวศ เชียงราย  EN856211886TH
21/09/58 คุณสิทธิชัย ขอสวัสดิ์ สุราษฎร์ธานี  EN856211890TH
14/09/58 คุณกฤษฎา รางแดง เพชรบูรณ์  EN856202990TH
14/09/58 คุณวิญญู ทองนุช มหารสารคาม  EN856203006TH
07/09/58 คุณจิรวัช โต๊ะแหมน กระบี่  EN856181230TH
07/09/58 คุณสุวิช ศิลปพันธุ์ นครศรีธรรมราช  EN856181243TH
31/08/58 คุณหัทยา จิตสุภาพ ศรีสะเกษ  EN853148504TH
31/08/58 คุณวโรตม์ คงช่วย นครศรีธรรมราช  EN853148518TH
24/08/58 คุณชัยวัฒน์ นวพรมงคล อุบลราชธานี  EN611032249TH
24/08/58 คุณวรรณศักดิ์ สนองค์ ราชบุรี  EN611032252TH
17/08/58 คุณประสาท พันธุวงศ์ อุบลราชธานี  EN611025821TH
17/08/58 คุณอิมิตี มะแซ สงขลา  EN611025835TH
11/08/58 คุณกัลยา โพนชัย กาฬสินธุ์  EN610902978TH
11/08/58 คุณดวงนภา เขียวชำ อุบลราชธานี  EN610902981TH
11/08/58 คุณวิชัย ธนูแก้ว ชลบุรี  EN610902995TH
03/08/58 คุณอัครเดช ศรีนุกูล กรุงเทพฯ  EN375774002TH
03/08/58 คุณโสธร ลำไย สุราษฎรธานี  EN375774016TH
03/08/58 คุณอัครเดช ศรีนุกูล กรุงเทพฯ  EN375774020TH
03/08/58 คุณอัครเดช ศรีนุกูล กรุงเทพฯ  EN375774033TH
27/07/58 คุณอรวรรณ สิมมา ศรีสะเกษ  EN375763574TH
27/07/58 คุณอรรถพล มิ่งโสภา นครสวรรค์  EN375763588TH
13/07/58 คุณชาตรี สมคะเณย์ ยโสธร  EN375724068TH
13/07/58 คุณฉลอง คำโพธิ์ ศรีสะเกษ  EN375724071TH
13/07/58 คุณอุมมารินทร์ เพชรอินทร์ ตรัง  EN375724085TH
13/07/58 คุณอุมมารินทร์ เพชรอินทร์ ตรัง  EN375724099TH
08/07/58 คุณระพีพัฒน์ แก้วมา พัทลุง  EN375719099TH
06/07/58 คุณหฤษฎ์ ใจพันธ์ เชียงใหม่  EN375717169TH
06/07/58 คุณชัยวัฒน์ นวพรมงคล อุบลราชธานี  EN375717186TH
06/07/58 คุณระพีพัฒน์ แก้วมา พัทลุง  EN375717172TH
06/07/58 คุณชาตรี สมคะเณย์ ยโสธร  EN375714410TH
06/07/58 คุณพิชญ์พิชัย ล่ำสัน กาฬสินธุ์  EN375714406TH
06/07/58 คุณดวงนภา เขียวชำ อุบลราชธานี  EN375717190TH
06/07/58 คุณอัมพวา สำราญ กรุงเทพฯ  EN375717212TH
06/07/58 คุณสงวน ปักกาเวสา มหาสารคาม  EN375717209TH
29/06/58 คุณอาคม ห้วยน้ำ เชียงราย  EN375703417TH
29/06/58 คุณหฤษฎ์ ใจพันธ์ เชียงใหม่  EN375703425TH
29/06/58 คุณชัยวัฒน์ นวพรมงคล อุบลราชธานี  EN375703434TH
29/06/58 คุณกัลยา โพนชัย กาฬสินธุ์  EN375703448TH
29/06/58 คุณเริงชัย เอกศิริ อุบลราชธานี  EN375703451TH
29/06/58 คุณโสธร ลำใย สุราษฎร์ธานี  EN375703465TH
29/06/58 คุณกรจักร ช่อชูหิรัญ ชลบุรี  EN375703479TH
29/06/58 คุณวิจารณ์ เสาเงิน กรุงเทพฯ  EN375703482TH
29/06/58 คุณอดิศักดิ์ มีดี สุรินทร์  EN375703496TH
22/06/58 คุณประสิทธิ์ แก่นเมือง เชียงราย  EN375692348TH
22/06/58 คุณเสถียร จันทร์ปลา กรุงเทพฯ  EN375692379TH
22/06/58 คุณภัสราภา ดวงกำเหนิด นนทบุรี  EN375692382TH
15/06/58 คุณลักษณา พงษ์สวัสดิ์ จันทบุรี  EN375685545TH
15/06/58 คุณอัฮมาดี หะยีบือรารเฮ็ง นราธิวาส  EN375685554TH
08/06/58 คุณจุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี บุรีรัมย์  EN375793151TH
08/06/58 คุณสราวุธ ธนะสมานโชค ราชบุรี  EN375793205TH
02/06/58 คุณปิยะ ทุมมา ขอนแก่น  EN375800705TH
02/06/58 คุณจุรีภรณ์ ชุมจันทร์ ตรัง  EN375800714TH
02/06/58 คุณชัชวาลย์ ภูสีดิน ขอนแก่น  EN375800728TH
25/05/58  คุณณัฐพงศ์ มีศรี นครราชสีมา  EL964586883TH
25/05/58 คุณเมธี กงแก้ว ศรีสะเกษ  EL964586897TH
25/05/58 คุณอัมพร สุขพร้อม พระนครศรีอยุธยา  EL964591716TH
25/05/58 คุณจิระโรจน์ ยุวพรม ชลบุรี  EL964591720TH
25/05/58 คณประพาส จันทรพา นครศรีธรรมราช  EL964591733TH
25/05/58 คุณจุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี บุรีรัมย์  EL964591747TH
25/05/58 คุณธเนศ อาภาสวัสดิ์วงศ์ นครศรีธรรมราช  EL964591755TH
25/05/58  คุณจุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี บุรีรัมย์  EL964591764TH
25/05/58 คุณอานนท์  จูมมาลา นครราชสีมา  EL964591778TH
21/05/58 คุณประจุพร นาควิมล ราชบุรี  EL964583520TH
21/05/58 คุณสาลิณี  ราชวัตร  สระบุรี  EL964583547TH
21/05/58 คุณชนาภา ดำคำ กรุงเทพฯ  EL964583533TH
21/05/58 คุณณรงค์ ภิญโญ สุราษฏธานี  EL964583555TH
18/05/58 คุณปัญญา นิลบุตร์ กรุงเทพฯ   EL964577294TH
18/05/58 คุณสมชาย สมุทรปราการ   EL964577303TH
18/05/58 คุณจิระโรจน์ ยุวพรม ชลบุรี   EL964577317TH
18/05/58 คุณสุชาย อุไรเวศ เชียงราย   EL964577325TH
18/05/58 คุณพลวิชญ์ ขยันงาน ชัยภูมิ   EL964575792TH
11/05/58 คุณดาวยศ รวมศิลป์ ราชบุรี   EL964564976TH
11/05/58 คุณปวริศา หนูทอง ระนอง EL964564962TH
11/05/58 คุณศิริชัย คุณมารินทร์ อุทัยธานี EL964564945TH
11/05/58 คุณสมโชค ทิพย์วารินทร์ ประจวบฯ EL964564931TH
11/05/58 คุณภารดี กิตติบุญระพี อุบลราชธานี EL964564959TH
06/05/58 คุณรัฐภูมิ ภูมิวงษ์ ขอนแก่น EL964552814TH
06/05/58 คุณวัฒนา ปิ่นทอง กรุงเทพฯ EL964552805TH
06/05/58 คุณอำนาจ ลักษณะอัฐ ภูเก็ต EL964552828TH
06/05/58 คุณอำนาจ ลักษณะอัฐ ภูเก็ต EL964552845TH
06/05/58 คุณอำนาจ ลักษณะอัฐ ภูเก็ต EL964552859TH
06/05/58 คุณเสาวคนธ์ คำคง สมุทรปราการ EL964552831TH
27/04/58 คุณรัฐภูมิ ภูมิวงษ์ ขอนแก่น  EL964545504TH
27/04/58 คุณเอนก ศรีแย้ม สุรินทร์  EL964545521TH
27/04/58 คุณวัฒนา ปิ่นทอง กรุงเทพฯ  EL964545518TH
27/04/58 คุณอดุลย์ อิฐสุวรรณ สมุทรปราการ  EL964545535TH
27/04/58 คุณสาลิณี ราชวัตร สระบุรี  EL964545549TH
27/04/58 คุณสาลิณี ราชวัตร สระบุรี  EL964545243TH
27/04/58 คุณสาลิณี ราชวัตร สระบุรี  EL964545570TH
20/04/58 คุณอดุลย์ อิฐสุวรรณ สมุทรปราการ  EL964533982TH
20/04/58 คุณพิศิษฐศักดิ์ อนันตมงคลกุล พังงา  EL964533996TH
20/04/58 คุณรัฐพล เกษมรัติ กำแพงเพชร  EL964534002TH
16/04/58 คุณทักษิณ อ่อนสุระทุ่ม สกลนคร  EL964530969TH
16/04/58 คุณทักษิณ อ่อนสุระทุ่ม สกลนคร  EL964530972TH
16/04/58 คุณเสถียร จันทร์ปลา กรุงเทพฯ  EL964530986TH
07/04/58 คุณสุเทพ จินสมุทร ภูเก็ต  EL964508413TH
07/04/58 คุณมานพ คูณชัย ศรีสะเกษ  EL964508427TH
07/04/58 คุณเจริญ พรมเรียน สกลนคร  EL964508435TH
07/04/58 คุณณรงค์ หล้าพรหม ศรีสะเกษ  EL964508444TH
07/04/58 คุณกิตติพงษ์ ล้อมจันทร์ สระแก้ว  EL964508458TH
07/04/58 คุณสุพรรษา บุญประเสริฐ สงขลา  EL964508461TH
07/04/58 คุณกฤษฎา ศิวิลัย พิษณุโลก  EL964508475TH
07/04/58 คุณธัชพร ศิลิไพศาล สงขลา  EL964508682TH
07/04/58 คุณบัวทอง ภูจอมทอง กาฬสินธ์  EL964508696TH
07/04/58 ร้านต้นตาลโมบาย ประจวบคีรีขันธ์  EL964508605TH
07/04/58 ร้านต้นตาลโมบาย ประจวบคีรีขันธ์  EL964508719TH
30/03/58 คุณจตุรงค์ ธีระกนก ร้อยเอ็ด  EL964502058TH
30/03/58 คุณสำเริง สังข์ทอง ตราด  EL964502044TH
30/03/58 คุณพนัส แสนสันเทียะ นครราชสีมา  EL964502075TH
30/03/58 คุณณัฐพงศ์ มีศรี นครราชสีมา  EL964502089TH
30/03/58 คุณลำยอง อนุรักษ์ นครศรีธรรมราช  EL964502061TH
30/03/58 คุณหวัน จรูญไธสง บุรีรัมย์  EL964502092TH
30/03/58 คุณศักดิ์ศรี มิ่งขวัญ กรุงเทพฯ  EL964502101TH
30/03/58 คุณณัฐชยา คำตรี ชลบุรี  EL964502115TH
23/03/58 คุณรัฐพล วงษ์วิทย์ จันทบุรี RI467129549TH
23/03/58 คุณเอมอร บุญชู ตรัง  EL964494011TH
23/03/58 คุณสาลินี สันสาหัด ปัตตานี  EL964494008TH
23/03/58 ส.ต อนวัฒน์ พุ่มเจริญ เชียงราย  EL964493991TH
23/03/58 คุณสุทัศน์ เปียกะโทก สุรินทร์  EL964493988TH
16/03/58 คุณเจี๊ยบ อ่าวลึกก่อสร้าง กระบี่  EL964487660TH
16/03/58 คุณยงยุทธ เชื่อมด่านกลาง นครราชสีมา  EL964487673TH
16/03/58 คุณปิยะ ทุมมา ขอนแก่น  EL964487687TH
16/03/58 คุณชุมพล ธูปชู สมุทรสงคราม  EL964487695TH
16/03/58 คุณอำนาจ พรมตัน กรุงเทพฯ  EL964487700TH
16/03/58 พระสันหวัช ณฏฺฐวชิโร นนทบุรี  EL964487713TH
16/03/58 คุณลำยอง อนุรักษ์ นครศรีธรรมราช  EL964487727TH
16/03/58 คุณสุพรรษา บุญประเสริฐ สงขลา  EL964487735TH
16/03/58 คุณขนิษฐา รัตนภาค จันทบุรี  EL964487744TH
16/03/58 คุณปรีดา อินเฉลิม ระยอง  EL964487758TH
09/03/58 ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ บุรีรัมย์  EL879729682TH
09/03/58 คุณรัฐภูมิ ภูมิวงษ์ ขอนแก่  EL879729696TH
09/03/58 ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ บุรีรัมย์  EL879729705TH
09/03/58 ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ บุรีรัมย์  EL879729719TH
09/03/58 ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ บุรีรัมย์  EL879729722TH
09/03/58 คุณอรพรรณ ธัญญารักษ์ เลย  EL879729736TH
08/03/58 คุณเมย์ ห้าวกำเนิด ตราด มารับถึงสวน >ดูภาพ<
06/08/58 คุณรังสรรค์ จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
02/03/58 คุณกฤติกา ราชไกร กาฬสินธุ์  EL879737750TH
02/03/58 คุณประดิษฐ์ จันทมนตรี หนองบัวลำภู  EL879737763TH
02/03/58 คุณกฤติกา ราชไกร กาฬสินธุ์  EL879737777TH
02/03/58 คุณกฤติกา ราชไกร กาฬสินธุ์  EL879737785TH
02/03/58 คุณกฤติกา ราชไกร กาฬสินธุ์  EL879737794TH
02/03/58 คุณสุภาพ อุ่นรัมย์ บุรีรัมย์  EL879737803TH
23/02/58 คุณเชษฐา นาทธนานนท์ ปัตตานี  EL879740966TH
23/02/58 คุณณรงค์ฤทธิ์ ศรียาฤทธิ์ ร้อยเอ็ด  EL879741096TH
23/02/58 คุณอภิราม ทามแก้ว มหาสารคาม  EL879741105TH
23/02/58 คุณณรงค์ฤทธิ์ ศรียาฤทธิ์ ร้อยเอ็ด  EL879741119TH
23/02/58 คุณภูริทธิ์ สวนภักดี ชลบุรี  EL879741122TH
23/02/58 คุณปิยะ ทุมมา ขอยแก่น  EL879741051TH
23/02/58 คุณเนียด ขาวเกลี้ยง ตรัง  EL879741065TH
16/02/58 คุณวิทวัส คำพลแสน สระแก้ว  EL879721587TH
16/02/58 คุณกรกช มาก๋า พิมพิเวศ เชียงใหม่  EL879721595TH
12/02/58 คุณจักพงษ์ จุลเสวก ตราด มารับถึงสวน >ดูภาพ<
09/02/58 คุณฐิติมา สุขทรัพย์ ชุมพร  EL879712506TH
09/02/58 คุณสุวิกรณ์ ทัพรัตน์ จันทบุรี  EL879712483TH
09/02/58 คุณประทวน ถนอมเงิน ลพบุรี  EL879712497TH
09/02/58 คุณชาญ ลิ้มรทีพงษ์ กรุงเทพฯ  EL879712510TH
09/02/58 คุณสันติศักดิ์ อินทร์สุวรรณ พัทลุง  EL879712523TH
02/02/58 คุณนพดล สุธาโร จันทบุรี  EL879702441TH
02/02/58 คุณฉัตรชัย อุ่นใจ สมุทรปราการ  EL879702415TH
02/02/58 คุณรอซาลี ละเล๊าะ นราธิวาส  EL879702424TH
02/02/58 คุณปัฐยาพันธ์ ใหม่บุญญา แพร่  EL879702438TH
02/02/58 คุณสันติศักดิ์ อินทร์สุวรรณ พัทลุง  EL879700009TH
31/01/58 คุณอำไพ ระยอง มารับถึงสวน >ดูภาพ<
30/01/58 คุณสันติสุข จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
26/01/58 คุณสุกัญญา นิสาภัย บุรีรัมย์  EL879689303TH
26/01/58 คุณทรงชัย ชมภูรัตน์ เชียงราย  EL879689317TH
19/01/58 คุณปิยะ คงสมบุตร อยุธยา  EL880167785TH
19/01/58 คุณอุมมารินทร์ เพชรอินทร์ ตรัง  EL880167777TH
19/01/58 คุณทองใบ ราชบุรี  EL880167763TH
19/01/58 คุณจรรยวรรณ ตั้งคง ระยอง  EL880167803TH
19/01/58 คุณกิ่งกาญจน์ รักษ์มณี กทม.  EL880167794TH
12/01/58 คุณวิสุทธิ์ ยาชะรัด สงขลา  EL879668524TH
12/01/58 คุณสุรีรัตน์ ผดุงศักดิ์วิริยะ กรุงเทพ  EL879668538TH
12/01/58 คุณอรุณ คุ้มทอง สิงห์บุรี  EL879668541TH
09/01/58 คุณปิ่นสุวรรณ จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
05/01/58 คุณวโรตม์ คงช่วย นครศรีธรรมราช  EL879649471TH
05/01/58 คุณอำพล พะสุโร สงขลา  EL879649499TH
05/01/58 ส.อ.ประจวบ สาวิสิทธิ์ อุบลราชธานี  EL879649508TH
05/01/58 คุณสถาพร แหยมไธสง บุรีรัมย์  EL879649485TH
05/01/58 คุณวีระชาติ ทองสิน กรุงเทพ  EL879649511TH
02/01/58 คุณติ๊ก ระยอง มารับถึงสวน >ดูภาพ<
29/12/57 คุณส่องแสง พลอยนิล สระแก้ว  EL879647422TH
29/12/57 คุณมณเทียร มั่นคง พัทลุง  EL879647436TH
22/12/57 คุณรสริน นามวงษา มหาสารคาม  EN731263522TH
22/12/57 คุณสามารถ พุดจัตุรัส นครราชสีมา  EN731263536TH
22/12/57 คุณอธิวัฒน์ เที่ยงธรรม จันทบุรี  EN731263540TH
22/12/57 คุณสายันห์ หรีกประโคน สมุทรปราการ  EN731263553TH
15/12/57 คุณสุนันทา สมอาสา นครราชสีมา  EL641455864TH
15/12/57 คุณรสริน นามวงษา มหาสารคาม  EL641455878TH
15/12/57 คุณณรงค์ ทัพนคร จัดส่งถึงที่ >ดูภาพ<
08/12/57 คุณสราวุธ ธนะสมานโชค ราชบุรี  EL710371243TH
08/12/57 คุณปวัณรัตน์ สวัสดิ์โยธิน กรุงเทพฯ  EL710371226TH
08/12/57 คุณสุเทพ ทองประเสริฐ อยุธยา  EL710371230TH
08/12/57 คุณรสริน นามวงษา มหาสารคาม  EL710371257TH
08/12/57 คุณสุเทพ ทองประเสริฐ อยุธยา  EL710371212TH
08/12/57 คุณสมจิตร บุญจันทร์ ศรีสะเกษ  EL710371209TH
01/12/57 คุณสุวิมล สิงห์หาสน์ สกลนคร  EL710364083TH
01/12/57 คุณผลา พรรคพล ร้อยเอ็ด  EL710364070TH
25/11/57 คุณอิศรานุต์ มวลมนตรี มหาสารคาม  EL710359083TH
24/11/57 คุณสำราญ ช้างวงษ์ ชลบุรี RI324658705TH
24/11/57 คุณสุทัศน์ รอชัยกุล นนทบุรี  EL710356484TH
24/11/57 คุณธัญธร ประมูลชาติ ศรีสะเกษ  EL710356498TH
24/11/57 คุณสายันห์ หรีกประโคน สมุทรปราการ  EL710356507TH
17/11/57 คุณนัทชา เกษร นนทบุรี  EL641549439TH
17/11/57 คุณประยูรศักดิ์ ใจสบาย นครศรีธรรมราช  EL641549425TH
17/11/57 คุณสราวุธ ธนะสมานโชค ราชบุรี  EL641549442TH
17/11/57 คุณวิรัตน์ จันทร์แสง ชลบุรี  EL641549456TH
17/11/57 คุณชุติมา รักคิดน ปราจีนบุรี  EL641549460TH
17/11/57 คุณปฐมพงษ์ สุขแสนโชติ พะเยา  EL641549473TH
10/11/57 คุณระออง พูลสุทธ์ หนองคาย  EL641541452TH
10/11/57 คุณอุมมารินทร์ เพชรอินทร์ ตรัง  EL641541510TH
10/11/57 คุณอภิราม ทามแก้ว มหาสารคาม  EL641541523TH
10/11/57 คุณจิรพล มั่นจิตร ชลบุรี  EL641541483TH
10/11/57 คุณพงษ์ศักดิ์ นิลเอก สุราษฎร์ธานี  EL641541506TH
10/11/57 คุณเอกสิทธิ์ อารยชัยชาญ ราชบุรี  EL641541639TH
10/11/57 คุณอดิสรณ์ สวนทอง นครปฐม  EL641541656TH
10/11/57 คุณเอนก กุละคำแสง ร้อยเอ็ด  EL641541642TH
10/11/57 คุณกนกรัตน์ อิสระวัฒนา ปทุมธานี  EL641541660TH
10/11/57 คุณวัชโรภาส ศรีโยธา ขอนแก่น  EL641541687TH
10/11/57 คุณภานุวัฒน์ ศิริโรจนาพร กรุงเทพฯ  EL641541673TH
10/11/57 คุณสรายุธ ผุดเผือก ประจวบคีรีขันธุ์  EL641541449TH
10/11/57 คุณสงคราม คงสุวรรณ ราชบุรี  EL641541466TH
10/11/57 คุณระออง พูลสุทธ์ หนองคาย  EL641541497TH
10/11/57 คุณระออง พูลสุทธ์ หนองคาย  EL641541470TH
03/11/57 คุณจำนงค์ ก้อนนคร ระยอง  EL641533102TH
03/11/57 คุณธิติพงษ์ ครุธแก้ว ขอนแก่น  EL641533116TH
03/11/57 คุณดวงพร จีแจ่ม สมุทรปราการ  EL641533120TH
03/11/57 คุณประสาท พันธุ์วงษ์ อุบลราชธานี  EL641533133TH
03/11/57 คุณชัยธนภัทร จันทร์คำ ระยอง  EL641533147TH
03/11/57 คุณธีระพงษ์ โฉมสอาด ชลบุรี  EL641533155TH
03/11/57 คุณกฤติกา ชัยเนตร ลำปาง  EL641533164TH
03/11/57 คุณจีรภัทร์ แก้วพิทักษ์ ตรัง  RI324652716TH
29/10/57 คุณราตรี ศรีจันทนากุล ฉะเชิงเทรา  EL641526818TH
27/10/57 คุณสายันห์ หรีกประโคน สมุทรปราการ  EL641523269TH
27/10/57 คุณสุภชัย ยิ่งมีมา สุรินทร์  EL641523272TH
27/10/57 คุณอุมมารินทร์ เพ็ชรอินทร์ ตรัง  EL641523286TH
27/10/57 คุณปวัณรัตน์ สวัสดิ์โยธิน กรุงเทพฯ  EL641523290TH
22/10/57 คุณราเชนทร์ รักสกุล สระแก้ว  EL641524159TH
22/10/57 คุณสมคิด ทะรา อุบลราชธานี  EL641524162TH
22/10/57 คุณระออง พูลสุทธ์ หนองคาย  EL641524176TH
20/10/57 คุณสรายุทธ พรรณะ หนองคาย  EL641516461TH
20/10/57 คุณวรวุฒิ บุญมี ร้อยเอ็ด  EL641516475TH
20/10/57 คุณอรรถพล คำคง ชุมพร  EL641516489TH
20/10/57 คุณวรวุฒิ บุญมี ร้อยเอ็ด  EL641516492TH
20/10/57 คุณชณิสา เพ็งปลั่ง ชลบุรี  EL641516501TH
20/10/57 คุณวัชระ อรุณใหม่ นครราชสีมา  EL641516515TH
20/10/57 คุณสิทธิชัย สุนทร ประจวบฯ  EL641516529TH
13/10/57 คุณอุมมารินทร์ เพชรอินทร์ ตรัง  EL641511699TH
13/10/57 คุณทัศนีย์ พลีสัตย์ อุทัยธานี  EL641511708TH
13/10/57 คุณรสริน นามวงษา มหาสารคาม  EL641511711TH
13/10/57 คุณรสริน นามวงษา มหาสารคาม  EL641511725TH
13/10/57 คุณบำรุงศักดิ์ เมฆมนต์ อุดรธานี  EL641511739TH
13/10/57 คุณบำรุงศักดิ์ เมฆมนต์ อุดรธานี  EL641511742TH
13/10/57 คุณสมชาย พรหมเมศร์ ชุมพร  EL641511756TH
12/10/57 คุณนพ จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
06/10/57 คุณส่องแสง พลอยนิล สระแก้ว  EL332239991TH
06/10/57 คุณนพพร วิบุลยารุณ สุราษฎร์ธานี  EL332240005TH
06/10/57 คุณธีรชัย ภูมิคอนสาร ชัยภูมิ  EL641504812TH
06/10/57 คุณชมนาด ระยอง  EL641504826TH
01/10/57 คุณณัฐดนัย ขันบุตร อุบลราชธานี  EL332237465TH
29/09/57 คุณพงษ์ศักดิ์ ขุนทายก เลย  EL332247803TH
29/09/57 คุณพงษ์ศักดิ์ ขุนทายก เลย  EL332247794TH
29/09/57 คุณนพดล เพ็ชรรัตน์ สมุทรปราการ  EL332247817TH
29/09/57 คุณจุฑามาส ศิริเกรียงไกร นครนายก  EL332247825TH
29/09/57 คุณรัฐภูมิ ภูมิวงษ์ ขอนแก่น  EL332247834TH
29/09/57 คุณสมชาติ ภูเขียว ปทุมธานี  EL332247848TH
29/09/57 คุณวนิดา ชูแช่ม นครสวรรค์  EL332247851TH
29/09/57 คุณจุฑามาส ศิริเกรียงไกร นครนายก  EL332247865TH
29/09/57 คุณดาวยศ รวมศิลป์ ราชบุรี  EL332247879TH
24/09/57 คุณทิภาพร เสถียรมล สมุทรปราการ  EL332246388TH
24/09/57 คุณสรายุธ ทองระย้า อ่างทอง  EL332246391TH
22/09/57 คุณณัฐดนัย ขันบุตร อุบลราชธานี  EL332207968TH
22/09/57 คุณชาตรี สมคะเณย์ ยโสธร  EL332207971TH
22/09/57 คุณเหิร พรธรรม จันทบุรี  EL332207985TH
15/09/57
คุณรสริน นามวงษา มหาสารคาม
15/09/57
คุณมูฮามะสุกรี แวเต็ง ปัตตานี
15/09/57
คุณชัยภูมิ สกุณาลัย ปทุมธานี
15/09/57
คุณปริญญา มะติมุ ฉะเชิงเทรา
13/09/57
คุณหนึ่ง นายายอาม จันทบุรี
มารับถึงสวน >ดูภาพ<
11/09/57
คุณหญิง จันทบุรี
มารับถึงสวน >ดูภาพ<
08/09/57
คุณสายันห์ หรีกประโคน สมุทรปราการ
08/09/57
คุณรสริน นามวงษา มหาสารคาม
08/09/57
คุณรสริน นามวงษา มหาสารคาม
06/09/57
คุณ ทองใบ ราชบุรี
มารับถึงสวน >ดูภาพ<
03/09/57
คุณ ษา ตราด
มารับถึงสวน >ดูภาพ<
03/09/57
คุณ นุ ตราด
มารับถึงสวน >ดูภาพ<
01/09/57
คุณรัฐภูมิ ภูมิวงษ์ ขอนแก่น
01/09/57
คุณชาตรี สมคะเณย์ ยโสธร
25/08/57
คุณวโรตม์ คงช่วย นครศรีธรรมราช
25/08/57
คุณนิรุจน์ วสิกรัตน์ ชลบุรี
25/08/57
คุณบูรณ์ วุฒิยาสาร สุรินทร์
13/08/57
คุณนิรุจน์ วสิกรัตน์ ชลบุรี
13/08/57
คุณ ชาตรี สมคะเณย์ ยโสธร
13/08/57
คุณอนุลักษณ์ ต้นกันยา ขอนแก่น
06/08/57
พระอุทิศ อนุตตโร สระแก้ว
06/08/57
คุณ ธนากร บาดาล ปราจีนบุรี
04/08/57 คุณทัศนีย์ พลีสัตย์ อุทัยธานี  EL332287630TH
04/08/57 คุณชาตรี สมคะเณย์ ยโสธร  EL332287643TH
04/08/57 คุณกฤติกา ชัยเนตร ลำปาง  EL332287657TH
04/08/57 คุณวาสนา วุฒิอัมพร ภูเก็ต  EL332287665TH
04/08/57 คุณสำราญ โยจำปา อุดรธานี  EL332287674TH
28/07/57 คุณจีระนันท์ ซุยเสนา อยุธยา  EL332284868TH
28/07/57 คุณสุภาวดี ศิริสวัสดิ์ ระยอง  EL332284871TH
23/07/57 คุณสำราญ โยจำปา อุดธานี  EL082372156TH
23/07/57 คุณเสาว์รีย์ ชนะบุญ กาฬสินธุ์  EL082372160TH
21/07/57 คุณเจริญ ต้นบุญ สุพรรณบุรี  EL332288207TH
15/07/57 คุณธัญจิรา ภูแช่มโชติ บุรีรัมย์  EL080699164TH
15/07/57 คุณจำนงค์ ก้อนนคร ระยอง  EL080699178TH
15/07/57 คุณวโรตม์ คงช่วย นครศรีธรรมราช  EL080699181TH
07/07/57 คุณ ฐานิสสา สีพรม บุรีรัมย์  EL080683283TH
03/07/57 คุณ เอ็ม ตราด มารับถึงสวน >ดูภาพ<
23/06/57 พระอุทิศ อนฺตตโร สระแก้ว  EL080669922TH
18/06/57 คุณ จิรายุทธ เสริมรัมย์ บุรีรัมย์  EL080665188TH
18/06/57 คุณ รัชนี ทิตนุ่น นครศรีธรรมราช  EL080665191TH
09/06/57 คุณ วรเทพ จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
09/06/57 คุณ นิ่ม นิตยา ปทุมธานี  EL080652365TH
02/06/57 คุณ จีรภัทร์ แก้วพิทักษ์ ตรัง  EL080638488TH
02/06/57 คุณ พนิดา ลีลาภัทร อุดรธานี  EL080638491TH
01/06/57 คุณ ชัยยศ กทมฯ มารับถึงสวน >ดูภาพ<
31/05/57 คุณ เอ็ม จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
28/05/57 คุณอนุศักดิ์ ทิพยวิสาร กทมฯ  EL080636147TH
28/05/57 คุณธงชัย เหลืองทอง กทมฯ  EL080636155TH
28/05/57 คุณ วิทูลย์ ตะโจระกัง อุบลราชธานี  EL080636164TH
26/05/57 คุณ แทนศักดิ์ ระยอง มารับถึงสวน >ดูภาพ<
26/05/57 คุณ สุนันท์ ทีเหล็ก หนองคาย  EL080624387TH
26/05/57 คุณ สายันห์ หรีกประโคน สมุทรปราการ  EL080624395TH
21/05/57 คุณ เอ็ม ตราด มารับถึงสวน >ดูภาพ<
19/05/57 คุณ นพวรรณ กิติพิศาลกุล ชลบุรี  EL080617253TH
19/05/57 คุณ วิวัฒน์ อึ้งพินิจ ชุมพร  EL080617267TH
12/05/57 คุณ สายันห์ หรีกประโคน สมุทรปราการ  EL080606012TH
12/05/57 คุณ ไพโรจน์ เหล่าแก้ว สงขลา  EL080605255TH
12/05/57 คุณ สายันห์ หรีกประโคน สมุทรปราการ  EL080605269TH
12/05/57 คุณ เกษม จันทร์ศรี ยะลา  EL080605272TH
11/05/57 คุณ นเรศ จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
11/05/57 คุณ ปู ศิริการ จันทบุรี จัดส่งถึงบ้าน >ดูภาพ<
06/05/56 คุณ ปิยะ ทุมมา ขอนแก่น  EL080302909TH
06/05/56 คุณ ฉลอง คำโพธิ์ ศรีสะเกษ  EL080304153TH
29/04/57 คุณ นิรุตต์ รัตน์พิบูลสถิต ประจวบฯ  EK833099194TH
28/04/57 คุณ สุดสายใจ หลานสัน กระบี่  EK833099591TH
28/04/57 คุณ สุดสายใจ หลานสัน กระบี่  EK833099588TH
27/04/57 คุณเอก เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
26/04/57 ลูกค้าจาก กทมฯ มารับถึงสวน >ดูภาพ<
25/04/57 คุณ มานัส ชลบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
21/04/57 คุณ สายันห์ หรีกประโคน สมุทรปราการ  EL032883877TH
21/04/57 คุณพัฒนา ว่องธนาการ ขอนแก่น  EL032883885TH
20/04/57 คุณ ซิม สอยดาว จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
19/04/57 คุณ เกศรินทร์ ไร่ดี บุรีรัมย์  EL032883599TH
19/04/57 คุณ ทองใบ คงสุวรรณ์ ฉะเชิงเทรา  EL032883608TH
10/04/57 คุณ เกศรินทร์ ไร่ดี บุรีรัมย์  EL032876712TH
05/04/57 คุณ พิบุลย์ศักดิ์ จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
01/04/57 คุณ เกศรินทร์ ไร่ดี บุรีรัมย์  EK833047585TH
01/04/57 คุณ วิทูลย์ ตะโจระกัง อุบลราชธานี  EK833047594TH
31/03/57 คุณ สกนธ์ ดารามอ ยะลา  EK833046775TH
29/03/57 คุณครู กฤติกา จันทบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
26/03/57 คุณ สัญญา ศรีผลสมอ ร้อยเอ็ด  EK833042760TH
26/03/57 คุณ อรรถพล จุลภักดิ์ สุราษฎร์ธานี  EK833042773TH
24/03/57 คุณ ระออง พูลสุทธิ์ หนองคาย  EK833042075TH
24/03/57 คุณ ธงชัย อรปัญญา จันทบุรี  EK833042084TH
17/03/57 คุณ ณรงค์ ปานเผาะ ชุมพร  EK833031342TH
14/03/57 คุณ ทองใบ ราชบุรี มารับถึงสวน >ดูภาพ<
10/03/57 คุณ ณัฐพล ทิพสุวรรณ ชุมพร  EK833021084TH
09/03/57 คุณ ณรงค์ เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี จัดส่งถึงที่ >ดูภาพ<
04/03/57 คุณ เกศรินทร์ ไร่ดี บุรีรัมย์  EK833017028TH
01/03/57 คุณ จำนงค์ ระยอง มารับถึงสวน >ดูภาพ<
26/02/57 คุณ ณัฐวุฒิ ประดิษฐงาม ชลบุรี  EK833012811TH
26/02/57 คุณ ธนวัฒน์ ขำยิ่งเกิด เพชรบูรณ์  EK833012825TH
23/02/57 คุณจักรพันธุ์ สระแก้ว มารับถึงสวน >ดูภาพ<
20/02/57 คุณวาสนา ราชอุปนันท์ กาญจนบุรี  EK832998488TH
19/02/57 คุณ ดวงนภา เขียวขำ อุบลราชธานี  EK832997880TH
19/02/57 คุณวีรวิชญ์ เหลืองเจริญชัย ฉะเชิงเทรา  EK832997876TH
19/02/57 คุณ อภิสิทธิ์ หมื่นจินะ น่าน  EK832997916TH
10/02/57 คุณ ดิษฐพล เหล่าเขตกิจ กำแพงเพชร  EK832989937TH
10/02/57 คุณ บัญชา สุขะ สกลนคร  EK832989747TH
10/02/57 คุณวาสนา วุฒิอัมพร ภูเก็ต  EK832989733TH
10/02/57 คุณวาสนา วุฒิอัมพร ภูเก็ต  EK832989720TH
06/02/57 คุณ นุจรินทร์ จันทบุรี จัดส่งถึงที่ >ดูภาพ<
05/02/57 คุณวีรวิชญ์ เหลืองเจริญชัย ฉะเชิงเทรา  EK832979890TH
04/02/57 คุณ เกศรินทร์ บุรีรัมย์  EK832975853TH
27/01/57 คุณ ชยานนท์ อุบลราชธานี  EK832970290TH
14/01/57 คุณ ศิริขวัญ ชูศรีทอง EK447973901TH
06/01/57 คุณ จุฬารัตน์ ชูแก้ว สงขลา EK447958060TH
05/01/57 คุณ อิ๊ด เกาะขวาง จันทบุรี จัดส่งถึงที่ >ดูภาพ<
30/12/56 คุณ เกศรินทร์ บุรีรัมย์ จัดส่งถึงที่ >ดูภาพ<
23/12/56 ลูกค้าจากอำเภอขลุง  มารับถึงสวน >ดูภาพ<
12/12/56 คุณ จันท์ญา อาจชมภู ขอนแก่น  EK447933292TH
07/12/56 ลูกค้าจากจังหวัดตราด มารับถึงสวน >ดูภาพ<
27/11/56
คุณ โน นายายอาม จันทบุรี
จัดส่งถึงที่ >ดูภาพ<
12/11/56
คุณ หนุ่ม ศิริการ ตราด
จัดส่งถึงที่ >ดูภาพ<
11/11/56
คุณ ดวงนภา อุบลราชธานี
08/11/56
คุณ อภิณห์นันห์ เชียงใหม่
04/11/56
คุณ สมัย นิ่มละออ กรุงเทพฯ
28/10/56
คุณ อภิชาติ ราชบุรี
22/10/56
คุณ วิทูลย์ ตะโจระกัง อุบลราชธานี
22/10/56
คุณ จตุพล ขันธุปัตน์ กรุงเทพฯ
16/10/56
คุณ ธีระ หนองบัวลำภู
07/10/56
คุณ อภิสิทธิ์ น่าน
23/09/56
คุณ พิกุล พระนครศรีอยุธยา
16/09/56
คุณ นพพร สุราษฎร์ธานี
16/09/56
คุณ นพพร สุราษฎร์ธานี
26/08/56
คุณ อุไร ชูศรีทอง ร้อยเอ็ด
29/07/56
คุณ เสาวลักษณ์ สุราษฎร์ธานี
29/07/56
คุณ วิทูลย์ ตะโจระกัง อุบลราชธานี
25/07/56
คุณ เริงชัย แตะต้อง ศรีษะเกษ
15/07/56
คุณ ธีระ เถระพัฒน์ กรุงเทพฯ
15/07/56
คุณ ธนวรรธน์ แดงเอม นนทบุรี
03/07/56
คุณ พัชริดา ทำยศ กาฬสินธุ์
03/07/56
คุณ ชัยวรรณ ปักคะสังเณย์ กรุงเทพฯ
24/06/56
คุณ วโรตม์ นครศรีธรรมราช
17/06/56 
คุณ วุฒิศักดิ์ นครราชสีมา
03/06/56
คุณ ธัทชมาศ อุดรธานี
03/06/56
คุณ ประเจียด วรรณะ บุรีรัมย์
27/05/56
คุณ ธัทชมาศ อุดรธานี
27/05/56
คุณ ภควัต ลพบุรี
27/05/56
คุณธณัชสรณ์ สมุทรปราการ
27/05/56
คุณ มาโณชล์ ระยอง
14/05/56
คุณ ติ๋ม ระยอง
14/05/56
คุณ ประเวศ สมุทรสาคร
07/05/56
คุณ ประเจียด วรรณะ บุรีรัมย์
07/05/56
คุณ กุหลาบ ระยอง
30/04/56
คุณ เสาวลักษณ์ สุราษฎร์ธานี
10/04/56
คุณ ชรินทร์ สตูล
10/04/56
คุณ วุฒิศักดิ์ นครราชสีมา 
09/04/56
คุณ ขวัญชัย เกิดน้อย สมุทรปราการ
02/04/56
คุณ คุณัชญ์ แม่สอด ตาก
25/03/56
คุณ มะลิวัลย์ วรรณะ ร้อยเอ็ด
13/03/56
คุณ เกศรินทร์ บุรีรัมย์
18/02/56
คุณ ประมวล บริสุทธิ์ ร้อยเอ็ด

มะนาวแป้นพิจิตร1

สร้างใน วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2556 19:22

มะนาวแป้นพิจิตร1

         พูดถึงมะนาวแป้นพิจิตร1ในปัจจุบันนี้คงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวสวนมะนาว 
           ซึ่งมะนาวแป้นพิจิตร1ถือเป็นสายพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่คนปลูกมะนาว
           ในวงบ่อซีเมนต์และปลูกลงดิน วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จึงจะขอแนะนำให้
           ทุกท่านมาทำความรู้จักกับมะนาวสายพันธุ์นี้กัน

ความเป็นมา 
 
     นายณรงค์ แดงเปี่ยม นักวิชาการเกษตร 7 ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร กรมวิชาการ
           เกษตร กล่าวว่า ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์มะนาวที่มีความต้านทานโรค
           แคงเกอร์ขึ้นมาใหม่  คือ “มะนาวลูกผสมพันธุ์พิจิตร 1” เพื่อเป็นทาง  เลือกใหม่ให้
           กับเกษตรกร ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน    การผลิต ประหยัดค่าจ้างแรงงานเพื่อป้อง
           กันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชรวมทั้งลดปริมาณการใช้สารเคมีซึ่งจะลดปัญหาเรื่อง
           สารพิษตกค้างในผลผลิต ได้สินค้าที่มีความปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภค และไม่เกิดผล
           กระทบกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย 
   
      เดิมมะนาวลูกผสมพันธุ์นี้ ชื่อ “พันธุ์M33” เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างมะนาว
           พันธุ์แป้น (พันธุ์แม่) ซึ่งคนไทยนิยมบริโภค กับมะนาวพันธุ์น้ำหอม (พันธุ์พ่อ)ที่มี
           ความต้านทานโรค   แคงเกอร์ โดยศูนย์วิจัย   พืชสวนพิจิตรได้ทำการ คัดเลือกและ
           ผสมพันธุ์เรื่อยมา จนกระทั่งได้มะนาวลูกผสมพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งมีการเจริญเติบโตดี
           มีทรงต้นโปร่ง ไม่แน่นทึบ หนามมีขนาด 1.5-3 ซม. และมีจุดเด่นที่สามารถต้านทาน
           โรคแคงเกอร์สูง ทั้งที่ใบกิ่งและผล โดยที่ใบและผลพบจุดแผลของโรคน้อยกว่า 8%
           และที่กิ่งมีความต้านทานโรคสูงมาก พบอาการของโรคน้อยกว่า 1%
 
    นอกจากนี้มะนาวพันธุ์พิจิตร1 ยังมีปริมาณดอกสมบูรณ์เพศจำนวนมาก สามารถ
          ติดผลง่ายและให้ผลผลิตสูง โดยจะให้ผลผลิตหลังปลูก 12-18 เดือน ที่อายุ 3-4 ปี
          จะให้ผลผลิตประมาณ 1,500-2,000 กก./ไร่ เมื่ออายุ 5 ปี จะได้ผลผลิตสูง
          400-1,000 ผล/ต้น/รุ่น ผลมีลักษณะทรงแป้น ก้นผลเรียบ สีผลเขียวเข้มเป็นมัน
          มีกลิ่นหอม น้ำหนักผล 70-100 กรัม เปลือกบาง 0.15 ซม. ให้ปริมาณน้ำคั้น 34%
          ปริมาตร/น้ำหนัก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (TSS) 7.5 บริกซ์ มีปริมาณกรด
          ซิตริก 8.8% ปริมาณวิตามินซี 40.5 มก./100 ซีซี

มะนาวแป้นพิจิตร1

 

มะนาวแป้นพิจิตร1ในวงบ่อซีเมนต์

 

ต้นมะนาวแป้นพิจิตร1


คุณลักษณะของมะนาวแป้นพิจิตร1

              ลักษณะหนามจะยาว ใบค่อนข้างใหญ่หนาสีเขียวเข้ม ช่วงข้อจะยาว ออกยอดใหม่
          แต่ละครั้งจะออกในลักษณะพุ่ง ฉะนั้นทำให้มะนาวแป้นพิจิตร1 ปลูกแล้วจะโตเร็วมาก
          จุดเด่นของมะนาวสายพันธุ์นี้คือทนต่อโรคต่างๆเป็นอย่างดี ฉะนั้นการดูแลไม่ต้อง
          ดูแลแบบใกล้ชิดมาก ภาพรวมของส่วนต้นใบกิ่ง ของมะนาวแป้นพิจิตร1 จะดีมาก
          การออกลูกก็จะออกเป็นทรงแป้นติดผลดกมากเช่นกันและผลโต แต่ข้อด้อยมีอยู่
          เรื่องเดียวเท่านั้นคือผลของมะนาวแป้นพิจิตร1 นั้นเปลือกจะหนา เมล็ดจะแยะทำให้
          ในช่วงมะนาวล้นตลาดอาจจะมีปัญหาเรื่องการจำหน่ายผลผลิตได้ แต่หากเป็นการทำ
          มะนาวนอกฤดูละก็ข้อเสียนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย
 
ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด กลีบดอกเป็น
สีขาว มีกลิ่นหอมแบบสะอาดๆ ชื่นใจดี กลีบดอกร่วงง่าย
 
ผล เป็นรูปทรงกลมกึ่งแป้น ก้นผลตัดเรียบ เนื้อในฉ่ำน้ำ เปลือกผลค่อนข้างบาง
เมล็ดมีน้อย ให้น้ำเยอะ รสเปรี้ยวจัด น้ำมีกลิ่นหอม ขนาดของผลมีขนาดใหญ่กว่า
มะนาวทั่วไปชัดเจน ติดเป็นพวง 3-5 ผล ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการตอนกิ่ง 
 

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ , http://manowpanphichit1.blogspot.com/
   
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจาก บทความ  ของเว็บได้

ผลมะนาวแป้นพิจิตร1

ลูกมะนาวแป้นพิจิตร1

ดอกมะนาวแป้นพิจิตร1

สั่งซื้อกิ่งพันธุ์

สร้างใน วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2556 14:34
 
       
ขณะนี้ทางสวนของเราเปิดให้ สั่งซื้อ กิ่งพันธุ์แป้นพิจิตร1
           แบบกิ่งตอน ราคากิ่งละ 45 บาท 
           แบบลงถุงดำ ราคาต้นละ 60-80บาท  (โทรสั่งโดยตรง)
 
สวนมะนาวเมืองจันทร์,จำหน่าย,กิ่งพันธุ์,มะนาว,มะนาวแป้น,แป้นพิจิตร1,แป้นรำไพ,แป้นพวง,กิ่งตอน,ราคาถูก,จันทบุรี,
   และทางสวนก็จะมี กิ่งพันธุ์แป้นรำไพ ปลอดโรคแคงเกอร์
   ให้ลูกค้าได้สั่งจองกันในราคากิ่งละ30บาท ค่าจัดส่งEMS 
   สามารถเข้าดูได้ที่ เมนู ขั้นตอนการสั่งซื้อ แป้นรำไพ
   แบบลงถุงดำราคา50-70 บาท (โทรสั่งโดยตรง)
 
 
          หลังจากที่ท่านได้ทำการกรอกรายละเอียดการสั่งซื้อแล้ว
            ทางสวนจะตอบกลับข้อความ การสั่งซื้อของท่านไปทางที่อยู่
            Email: ของท่านในไม่ช้า เพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ แจ้ง
            ช่องทางการชำระเงิน  ให้กับทางสวนของเรา
 
สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกิ่งพันธฺุ์โดยตรง
โทร 084-7814169 ครับ
กิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร1ยาว40cm.
 
กิ่งพันธุ์,แป้นรำไพ,แบบลงถุงดำ,
 
กิ่งพันธุ์,มะนาว,แป้นพิจิตร1,แบบลงถุงดำ,
   

แผนที่

สร้างใน วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2556 23:31
คุณอยู่ที่: Home