สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "การพ่นยามะนาว"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี

สร้างใน วันอาทิตย์, 23 มีนาคม 2557 20:03

การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี

การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ ในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงนั้น ถ้าจะให้ประหยัดยาและถูกวิธีเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั้น ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ มีวิธีการดังนี้
 
การพ่นยา ป้องกันแมลงศัตรูพืช หรือป้องกันโรคต่างๆในมะนาว ควรฉีดพ่นในช่วง
   ที่อากาศไม่ร้อนจัดแดดไม่แรง เช่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็น
 
การผสมยา ควรผสมตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างกล่องหรือข้างขวดของตัวยาที่ใช้
  อย่างเคร่งครัดไม่ควรใช้ในอัตราที่เข้มไปกว่าที่ข้างขวดกำหนด ซึ่งอาจจะทำให้ใบ
  มะนาวแพ้สารเคมีและไหม้ได้
 
การฉีดพ่น ควรฉีดพ่นให้กระจายให้ทั่วทรงพุ่มทั้งใต้ใบและผิวใบ ไม่จำเป็นต้องฉีด
   พ่นสารให้เปียกชุ่มไปทั้งต้น ซึ่งทำให้เปลืองค่ายาและยาไหลลงดินไปเปล่าๆ และ
  การพ่นยาในฤดูฝนนั้น ควรผสมสารจับใบลงไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาใน
  การจับติดใบพืชและทนต่อการชะล้างของน้ำฝน
 
ระยะเวลา ควรฉีดพ่นตามระยะเวลาที่ข้างขวดหรือข้างกล่องของตัวยาระบุไว้เช่นทุก
   7-10วันต่อครั้ง หรือพ่นเมื่อพบการระบาดของโรคและแมลงนั้นๆ

พ่นยามะนาว

พ่นยามะนาว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ     
              ฉีดพ่นสารกำจัดแมลง                    ผสมยาพ่นมะนาว    

​​ผสมยาพ่นมะนาว

คุณอยู่ที่: Home