สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

8 items tagged "การชำมะนาวลงถุงดำ"

ทั้งหมด 1 - 8 จาก 8

สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว

สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว
วันนี้ ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะมาเขียนถึงบทความที่เกี่ยวกับ สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว หรือน้ำยาเร่งราก
ที่ใช้ในการตอนกิ่งมะนาวนั่นเอง เพราะมีเพื่อนๆชาวสวนมะนาวหลายท่านที่คิดจะลองตอนกิ่งมะนาวได้ถามกับทางสวนว่าใช้น้ำยาเร่ง
รากมะนาวตัวไหนดี แล้วทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ใช้สารตัวไหนในการเร่งราก วันนี้ทางสวนจะขออธิบายถึงสารเร่งรากที่ทางสวนได้
ใช้แต่ละตัวว่ามีสารอะไรบ้าง ดังนี้

1. สาร IBA.
สาร IBA. มีชื่อเต็มว่า (4-Indole-3-yl butyric acid.)  สารIBA.นี้ เป็นสารเคมี
ในกลุ่มออกซินหรือสารที่กระตุ้นในการเกิดราก สาร IBA. ตัวที่ทางสวนมะนาวเมือง
จันทร์ใช้อยู่ มีความเข้มข้นของสารอยู่ที่ 0.3% W/V SL ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางสวนใช้
อยู่ ได้ระบุอัตราการผสมไว้ข้างกล่องแล้ว ว่าจะต้องผสมสารIBA.กับน้ำในอัตราส่วนเท่า
ไหร่ แต่ทางสวนจะขอเขียนบอกแบบง่ายๆ จะได้ไม่ต้องตวงต้องวัดอะไรกันให้มันยาก
นะครับ 
อัตราการผสมสารIBA : ต่อน้ำ มีดังนี้

 

1.1 การตอนกับกิ่งแก่ ไม่จำเป็นต้องเจือจางกับน้ำเลย  
1.2 หากใช้ตอนกับกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ให้เจือจางสารIBA : ต่อน้ำ ในอัตรา 1:1 ส่วน    
      เช่น สารIBA 1ฝาขวดเอ็ม : น้ำ 1ฝาขวดเอ็ม 
1.3 หากใช้ตอนกับกิ่งอ่อน ให้เจือจางสารIBA : ต่อน้ำ ในอัตรา 1:2 ส่วน
      เช่น สารIBA 1ฝาขวดเอ็ม : น้ำ 2ฝาขวดเอ็ม 
 
การผสมตามอัตราดังกล่าวเป็นสูตรที่ทางสวนใช้ เพื่อนำไปใช้ในการตอนกิ่งมะนาว
ซึ่งหลังจากที่ใช้น้ำยาทาบริเวณแผลของกิ่งที่ตอน กิ่งที่ตอนนั้นจะใช้เวลาในการออกรากประมาณ 25-30วัน บางกิ่งก็ใช้เวลาในการออกรากเร็วที่สุดเพียง12วัน
สารเร่งราก IBA.
2. สาร NAA.
สาร NAA. มีชื่อเต็มว่า (1-Naphthyl acetic acid.) สารNAA.นี้ ก็เป็นสารเคมี
ในกลุ่มออกซินเหมือนกับสารIBA.เช่นกัน  สาร NAA. ตัวที่ทางสวนใช้อยู่มีความเข้มข้น
ของสารอยู่ที่ 4.6% W/V SL ซึ่งสารNAA. นี้มีความเข้มข้นต่างจากสารIBA.อยู่มาก
หลายเท่า เพราะสารIBA. มีความเข้มของสารอยู่แค่เพียง 0.3% เท่านั้นเอง การใช้สาร
NAA. นี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเจือจางกับน้ำในปริมาณที่มากพอสมควร เพราะหาก
ไม่เจือจางแล้ว แล้วนำไปใช้ทากับกิ่งตอนเลย อาจจะทำให้ กิ่งมะนาวได้รับสารออกซิน
ในความเข้มข้นที่สูง ซึ่งจะทำให้กิ่งมะนาวนั้นใบเหลือง ใบร่วงและตายได้ หรือบางทีไม่
ออกราก อย่างที่เพื่อนๆชาวสวนมะนาวหลายๆท่านที่ได้พูดคุยกับทางสวนได้เจอกับ
เหตุการณ์นี้มาแล้วจึงมาปรึกษาหาสาเหตุกับทางสวน  ซึ่งกิ่งมะนาวนั้นเป็นพืชที่เกิด
รากง่าย จึงมีความต้องการออกซินในความเข้นข้นต่ำ หากเราใช้ออกซินในความเข้มข้น
สูงสารนั้นก็จะเปรียบเสมือนยาพิษ ซึ่งจะทำให้กิ่งมะนาวนั้นมีปัญหาต่างๆอย่างที่กล่าวมา
อัตราการผสมสารNAA : ต่อน้ำ มีดังนี้
2.1 ทางสวนจะขอแนะนำอัตราการผสมที่เหมาะกับการตอนกิ่งมะนาวเพียงแค่สูตรเดียว
     เท่านั้นนะครับ นั่นก็คือ  อัตราสารNAA. 1ส่วน : ต่อน้ำ10ส่วน 
     ระยะเวลาในการออกรากตามอัตราส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ25วัน
 
สารเร่งราก NAA.

เทคนิคในการใช้สารเร่งรากในการตอนกิ่งมะนาว
• หากใช้ในปริมาณไม่มากต่อครั้ง ควรแบ่งผสมใส่ขวดเครื่องดื่มชูกำลังไปใช้ในสวนให้พอดี
• สารเมื่อโดนแดดหรือเจอความร้อนจะเสื่อมประสิทธิภาพลงควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้นานหรือนำกลับไปใช้อีก 
• การใช้สารหรือผสมสาร ไม่ว่าจะเป็นสารชนิดใดก็ตามควรให้มีค่าความเข้มข้นออกซินต่ำ
• การผสมสารให้ดูค่าความเข้มของสาร สารแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อ มีค่าความเข้มข้นแตกต่างกัน 

ปัจจุบันการตอนกิ่งมะนาวนั้นไม่ได้มีแค่เพียงสาร2ชนิดนี้ ที่นิยมใช้ในการเร่งรากในการตอนกิ่งเท่านั้นยังมี ฮอร์โมนวิตามินบี1, 
เครื่องดื่มชูกำลังซึ่งมีสารวิตามินหลายชนิดที่ทำให้เกิดรากได้เช่นกัน และสุดท้ายกะปิที่เราไว้ทำอาหารก็สามารถใช้เร่งรากได้เช่นกัน
 

วิธีแกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งตอนมะนาว

วิธีแกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งตอนมะนาว
วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะขอแนะนำบทความเกี่ยวกับ วิธีแกะถุงตุ้มตอน จากกิ่งตอนมะนาวให้สำหรับผู้ที่สนใจใน
เรื่องนี้แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อน โดยเฉพาะลูกค้าที่ซื้อกิ่งตอนมะนาวจากทางสวนไปแต่ไม่เคยทำสวนมาก่อน จึง
ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยว่าจะต้องทำยังไง ทางสวนจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อให้ท่านได้ศึกษาและรู้ถึงวิธีการ ว่าขั้นตอนการ
แกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งมะนาวนั้นว่าเป็นอย่างไร วิธีแกะถุงตุ้มตอนออกจากกิ่งตอนมะนาวมีขั้นตอนดังนี้
(วิดีโอสาธิต วิธีแกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งตอนมะนาว อยู่ด้านล่างของบทความนี้)

 
1. ให้ตัดหนามที่อยู่บริเวณโคนกิ่งมะนาวออก ให้ห่างจากโคนกิ่งซัก1ฝ่ามือหรือมากกว่านั้นก็ได้ เพราะตอนที่เราแกะถุง
ตุ้มตอนออกหรือตอนที่เรานำกิ่งตอนชำลงใส่ถุงดำ หนามนั้นจะได้ไม่ตำเข้ากับมือ
 
ตัดหนามโคนกิ่งมะนาว
 
2. ให้ตัดเชือกที่ใช้มัดตุ้มตอนออกด้วยมีดที่คม ตามสูตรของทางสวน ทางสวนจะตัดเชือกออกทางด้านหลังตุ้ม คือด้านที่
ตรงข้ามกับด้านที่มีรอยผ่าหุ้มตุ้มตอนนั่นเอง เพราะตรงด้านที่มีรอยผ่าหุ้มตุ้มตอนมะนาวนั้น ส่วนใหญ่ของทุกกิ่งจะเป็นปมรอยมัด
ของเชือก ซึ่งจะตัดลำบากกว่าด้านหลัง การตัดเชือกนั้น เริ่มจากตัดเชือกเส้นบนออกก่อน แล้วก็ตัดเชือกเส้นล่างตาม โดยระวัง
อย่าให้โดนราก แล้วจึงกรีดเบาๆ ตรงกลางรอยมัดของเชือกเส้นล่างลงไปหาก้นถุง เพื่อที่เวลาแกะถุงออก จะได้แกะง่าย
 
ตัดเชือกที่มัดตุ้มตอนมะนาว
 
3. พลิกตุ้มตอนกลับมาด้านหน้า ด้านที่มีรอยผ่า แล้วใช้มีดกรีดบริเวณรอยผ่าด้านล่างออกไปหาด้านล่างของมุมถุง
ด้านใดด้านหนึ่ง  ตามภาพที่ 3. ระวังอย่าให้โดนราก หากมีรากทั้ง2ด้าน ให้เปลี่ยนไปกรีดตามรอยซีนของก้นถุง
 
กรีดก้นถุงตุ้มตอนมะนาว
 
4. เริ่มแกะถุงจากด้านที่เรากรีดออก โดยยกก้นถุงด้านที่เรากรีดออกขึ้นข้างนึงก่อน แล้วก็พลิกลงอีกด้านนึงที่เหลือ
โดยการแกะต้องระมัดระวัง หากแกะแรงไป ขุยมะพร้าวในตุ้มตอนก็อาจจะร่วงออกมาเยอะ 
 
ยกถุงตุ้มตอนออกที่ละข้าง

ซึ่งวิธีที่กล่าวมานี้เป็นสูตรของทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ ที่ทางสวนคิดว่าเป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับทางสวน ซึ่งการแกะถุง
ตุ้มตอนมะนาวออกนั้น ไม่ได้มีวิธีนี้วิธีเดียวแต่ยังมีวิธีอื่นอีกจากที่ทางสวนเคยทำมา อย่างไรหากท่านต้องการแกะถุงตุ้มตอนออก
จากกิ่งมะนาวนั้น ท่านสามารถนำวิธีของทางสวนไปใช้หรือไปปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมตามความถนัดของตัวเองได้
 

หากท่านต้องการอ่านขั้นตอนต่อไป ต่อจากการแกะถุงตุ้มตอนมะนาวนั้น ให้เข้าอ่านได้ที่ → การชำมะนาวลงถุงดำ
 

วิธีการตอนกิ่งมะนาว

วิธีการตอนกิ่งมะนาว
วิธีการตอนกิ่งมะนาว ตามวิธีของทางสวนมะนาวเมืองจันทร์นั้น 
  ก่อนอื่นก็ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
  ตอนกิ่งมีดังนี้
1.ครีม,มีด,หรือกรรไกรตอนกิ่ง ซึ่งมีไว้ สำหรับในการควั่นกิ่งมะนาว
2.น้ำยาเร่งราก มีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น สาร IBA , สารNAA หรือ
   ฮอร์โมน วิตามินb1 ใช้สำหรับทากิ่งกระตุ้นในการออกราก
3.ขุยมะพร้าว ใช้ในการหุ้มกิ่งตอนมะนาว
4.ถุงพลาสติกร้อนppหรือถุงน้ำจิ้ม ใช้สำหรับใส่ขุยมะพร้าว
5.ยางรัด สำหรับรัดปากถุงตุ้มตอนขุยมะพร้าว
5.เชือกฟาง สำหรับมัดตุ้มตอนกิ่งมะนาว
6.กรรไกรตัดกิ่ง  สำหรับตัดหนาม,ตัดใบ ในส่วนที่จะทำการตอนกิ่ง
7.พู่กัน สำหรับจุ่มน้ำยาเร่งราก
 
 
      ครีมตอนกิ่งมะนาว
      น้ำยาเร่งราก
       ขุยมะพร้าว         ถุงพลาสติกร้อนpp         เชือกฟาง         กรรไกรตัดกิ่งสีแดง        พู่กันจุ่มน้ำยาเร่งราก
                      และต่อไปก็คือวิธีการตอนกิ่งมะนาว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

     1. นำเอาขุยมะพร้าวไปแช่น้ำไว้ให้ขุยมะพร้าวได้มีความชื้นไว้1คืน โดยทางสวนได้เลือกขัดเอาเฉพาะขุยมะพร้าวเท่านั้น โดยเลือกเอาใยที่ปนมาในขุยมะพร้าวออกด้วย ซึ่งใยที่ปนมาหากใส่ปนไปกับขุยมะพร้าวด้วยจะทำให้ตอนที่ผ่าถุงตุ้มตอนนั้นลำบาก เพราะว่าใยมะพร้าวนั้นมีความเหนียว

     2. นำเอาขุยมะพร้าวใส่ลงถุงร้อนppหรือถุงน้ำจิ้มเบอร์3x5นิ้ว หรือเล็กว่านั้นก็ได้ ตามที่หาได้ตามท้องตลาด หลังจากที่เอาขุยมะพร้าวใส่ถุงตุ้มตอนเรียบร้อยก็นำยางรัดมารัดถุงตุ้มตอนให้เรียบร้อย

     3. เสร็จแล้ว เราก็เตรียมเข้าสวนตอนกิ่งโดยเตรียมวัสดุที่ใช้ในการตอนกิ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ถุงตุ้มตอน กรรไกรแต่งกิ่ง มีดตอนกิ่ง เชืองฟาง น้ำยาเร่งราก น้ำยาเร่งราก ทางสวนมีใช้อยู่3แบบคือฮอร์โมนVitamin-B1 สาร N.A.A และสาร I.B.A. แล้วแต่จะหาได้ตามท้องตลาด

     4. เลือกกิ่งตอน ที่มีลักษณะเป็นกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ความยาวประมาณ 40เซนติเมตร ขึ้นไปโดยเลือกตอนเฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์ ลักษณะกิ่งที่สมบูรณ์ กิ่งจะอวบ ใบจะเขียว กิ่งไม่แคระแกรน

     5.หลังจากนั้นก็เริ่มควั่นกิ่ง โดยให้แผลบนห่างจากแผลล่างประมาณ2เซนติเมตร แล้วก็ทาน้ำยา
เร่งที่ด้านบนของแผล แล้วทิ้งไว้ซักพัก ให้กิ่งพันธุ์ได้ดูดซึมน้ำยา ระหว่างรอน้ำยาซึมลงกิ่ง เราก็มา
ผ่าถุงตุ้มตอน หลังจากนั้นก้ทำการหุ้มกิ่ง โดยการนำเชือกฟางมามัดที่ด้านล่างของแผลก่อน แล้วก็
มัดที่ด้านบนของแผลในครั้งที่สอง หลังจากเสร็จสิ้นการตอนกิ่งเรียบร้อย ก็รอเวลาให้กิ่งที่ตอนนั้นมี
รากออกมา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา25 วันขึ้นไป เพื่อรอให้รากนั้นเดินเต็มถุงก่อน ก่อนที่จะตัดกิ่งตอนมา
ชำลงถุงดำเป็นขั้นตอนต่อไป และนี่ก็คือขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธ์ของทางสวนมะนาวเมิองจันทร์

ควั่นกิ่งมะนาว

ทาน้ำยาเร่งราก

              ผ่าถุงตุ้มตอน              ถุงตุ้มตอนหุ้มกิ่ง             นำเชือกฟางรัดตุ้มตอน              
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
รากจากการตอนกิ่ง

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสวนมะนาว

* ​​บทความนี้เป็นการรวบรวมทุกคลิปวิดีโอที่ถ่ายภายในสวนมะนาวเมืองจันทร์เท่านั้น

            
 
            
 
 ​           
 
            
 
            
 
            
 
         

การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี

การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี

การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวสวนมะนาว เพราะการให้น้ำนั้นมีส่วนสำ
  คัญส่งผลไปยังกับต้นมะนาว เพราะว่ามะนาวเป็นพืชที่ขาดน้ำนานไม่ได้และยังได้รับน้ำมากเกินไม่ได้ และ
  การทำมะนาวนอกฤดูนั้นก็ต้องบังคับเรื่องการให้น้ำเช่นกัน วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอแนะนำวิธี
  การให้น้ำตามแบบฉบับของสวนทั้งการให้น้ำมะนาวที่ชำในถุงดำ การให้น้ำมะนาวที่ปลูกแบบลงดิน 
  และการให้น้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ซึ่งทางสวนมีวิธีการให้น้ำดังนี้
 
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี
• การให้น้ำมะนาวที่ชำลงถุงดำ 
  กิ่งพันธุ์มะนาวที่มาจากการตอนกิ่ง เมื่อเริ่ม ชำลงถุงดำ เรียบร้อย ก็ควรทำการให้น้ำโดยให้แบบวัน
  เว้นวันในช่วงเวลาเย็นหรือช่วงเช้า โดยให้แค่พอที่วัสดุที่ใช้ในการชำคือ ดิน หรือ ขุยมะพร้าว เปียก 
  ชื้นก็พอไม่ต้องถึงขั้นเปียกแฉะ ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มะนาวเกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้
 
การให้น้ำมะนาวแบบปลูกลงดิน
  มะนาวที่ทำการปลูกลงดินเรียบร้อยแล้ว ในอาทิตย์แรกๆที่ปลูก ต้นมะนาวกำลังตั้งตัวใหม่ ควรให้
  น้ำโดยให้ แบบวันเว้นวันก่อน โดยให้ครั้งละ15นาที หลังจากที่มะนาวตั้งต้นได้แล้วมะนาวเริ่มแตก
  ยอดออกมาใหม่ ให้ทำการให้น้ำ3วันต่อ1ครั้ง ครั้งละ15นาทีเหมือนเดิม และเมื่อมะนาวโตขึ้นเรื่อยๆ
  ก็ควรให้น้ำ3-4วันต่อ1ครั้ง และควรเพิ่มระยะเวลาการให้ ให้นานขึ้นจาก15นาทีก็เพิ่มขึ้นเป็น20นาที
  จนไปถึง30นาทีต่อ1ครั้ง ตามความเหมาะสมและขนาดอายุของต้นมะนาว
 
การให้น้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
   มะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ ในระยะแรกควรให้น้ำแบบวันเว้นวันโดยให้แค่น้ำซึมออกทางขอบ
  ด้านล่างของฝารองวงบ่อ โดยการสังเกตุที่ขอบฝารองด้านล่างของวงบ่อซีเมนต์ว่ามีน้ำไหลออกมา
  หรือยัง ถ้ามีน้ำไหลออกมาแล้วก็ทำการหยุดให้น้ำได้ และเมื่อมะนาวเริ่มโตขึ้น ก็ทำการให้3วันต่อ1
  ครั้ง โดยให้แค่พอน้ำซึมออกทางขอบด้านล่างของวงบ่อซีเมนต์ต่อ1ครั้งเช่นเดิม
 

 
ทั้งนี้การให้น้ำแต่ละพื้นแต่ละจังหวัดอาจจะแตกต่างกันออกไป ตามสภาพภูมิอากาศและสภาพของ
  ดิน การให้น้ำต้นมะนาวที่ถูกต้องนั้น ควรให้อย่างสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดน้ำและอย่าให้น้ำขัง ควรจะรักษา
  อุณหภูมิความชื้นในดินให้คงที่อย่างสม่ำเสมอ หมั่นคอยสังเกตุความชื้นในดิน เมื่อเริ่มเห็นดินมีความแห้ง
  แกร่งก็ควรทำการให้น้ำตามระยะเวลาที่เคยให้ ถ้าเป็นฤดูฝนก็ควรทำการงดการให้น้ำไปเลย เพียงเท่านี้ก็
  ถือว่าเป็นวิธีการให้น้ำอย่างถูกวิธีตามแบบฉบับของสวนมะนาวเมืองจันทร์แล้ว 
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
 
 
การให้น้ำมะนาวแบบปลูกลงดิน
 
 
 
การให้น้ำมะนาวแบบปลูกลงวงบ่อซีเมนต์
 
 
 
การให้น้ำมะนาว

การชำมะนาวลงถุงดำ

การชำมะนาวลงถุงดำ

 การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจากการขยายพันธุ์หรือการตอนกิ่ง ซึ่งทางสวนมะนาว
    เมืองจันทร์  มีวิธีการชำมะนาวลงถุงดำทั้งแบบชำปลูกเองในสวน และชำให้ลูกค้าในวิธีเดียวกัน ดังนี้
 
              •เตรียมขุยมะพร้าว ขุยมะพร้าวนั้นทางสวนได้ใช้เป็นวัสดุในการชำ ซึ่งจะผสมปุ๋ยอินทรีย์ไปด้วย
    ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน และเอาน้ำรดทำให้ขุยมะพร้าวนั้นเปียกแค่พอมีความชื้น
 
              •เตรียมกิ่งตอน  กิ่งตอนที่เราจะนำมาเพาะชำ ให้ทำการตัดเชือกออกด้วยมีดคัตเตอร์หรือกรรไกร
    อย่างระมัดระวังอย่าให้โดนราก  หลังจากนั้นก็แกะถุงตุัมตอนออกอย่างเบาๆ
 
              •เตรียมถุงดำ  ถุงดำที่ใช้ในการเพาะชำนั้นทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ได้ใช้ขนาด 3x7 หรือ4x8 นิ้ว
    ถ้าเป็นกิ่งที่มีความสูงมาก ควรจะใช้ถุงเบอร์ใหญ่เพื่อเป็นฐานให้กับต้น กันต้นล้มเวลาที่มีลมพัด
 
            ♦ เริ่มชำมะนาว  หลังจากที่เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้ว นำขุยมะพร้าวใส่ลงไปในถุงดำ รองก้นถุงไว้ซักหน่อย
     และก็นำกิ่งพันธุ์วางลงไปในถุงให้อยู่ตรงกลางถุงดำ ใส่ขุยมะพร้าวลงไปรอบๆจนกลบโคนลำต้นของกิ่งตอน
     กดขุยมะพร้าวให้แน่น อย่าให้ต้นโยกเยก เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน การชำมะนาวลงถุงดำแล้ว
 
      ♦ ดูแลกิ่งชำก่อนลงปลูก หลังจากที่เราชำกิ่งมะนาวลงถุงเรียบร้อยแล้ว เราควรนำกิ่งมะนาวนั้นไปวางไว้
    ในที่ร่ม ที่ที่มีแสงแดดส่องถึง และทำการให้น้ำทุกๆ3-4วันต่อครั้ง ให้แค่พอชื้นไม่ต้องถึงขั้นเปียกแชะ
    ซึ่งจะเป็นสาเหตุ ที่จะทำให้รากและโคนต้นมะนาวนั้นเน่า   หลังจากนั้นรอให้ รากมะนาวนั้นเดินในถุง
    ให้เต็มถุง ซักประมาณ20วันถึง1เดือน โดยสังเกตุได้จากรูของถุงดำว่ามีรากแทงออกมานอกถุงดำหรือยัง
    ถ้ารากแทงออกมานอกถุงเยอะและครบทุกต้นที่ชำไว้ แล้วจึงค่อยนำไปปลูกในสถานที่ที่เตรียมไว้ได้

                  ​                

   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ 

เตรียมขุยมะพร้าวผสมปุ๋ยอินทรีย์

วางกิ่งพันธุ์มะนาวลงในถุงดำ

ชำกิ่งมะนาวลงถุงดำ

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นั้น ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์มีวิธีการขั้นตอนดังนี้
 
 • เตรียมกิ่งพันธุ์ ก่อนที่จะปลูกมะนาวนั้นเราต้องจัดเตรียมกิ่งพันธุ์เอาไว้ก่อนโดยการเลือก
     กิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์และไม่มีโรคแคงเกอร์ติดมากับกิ่งพันธุ์ นำกิ่งตอนชำลงถุงดำเบอร์3x7หรือ4x8 นิ้ว
     ไว้ประมาณ 1เดือน โดยใช้ขุยมะพร้าวหรือดินผสมแกลบเป็นวัสดุในการชำ และทำการวางกิ่งพันธุ์ไว้
     ในที่ร่มที่ที่มีแสงส่องถึง และให้น้ำ 3-4วันต่อครั้ง หลังจากนั้นรอให้รากเดินได้ดีและมีความแข็งแรง
     ก่อน แล้วจึงค่อยนำไปปลูกได้
 
เตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมพื้นที่ปลูกมะนาววงบ่อก่อนอื่นเราต้องปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน
     และทำการจัดผังแปลง โดยทำการวัดตำแหน่ง โดยใช้ระยะ 3x3หรือ4x4เมตร ไม่ควรปลูกในระยะ
     ประชิดมากกว่านี้ เพราะเมื่อมะนาวโตขึ้นการเข้าปฏิบัติงานจะเป็นไปได้ยากลำบาก
 
เตรียมวงบ่อซีเมนต์ ขนาดวงบ่อซีเมนต์ที่ใช้การปลูกมะนาวนั้นคือขนาด80x40 เซนติเมตรหรือ
     อาจจะใช้ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ และฝารองวงบ่อใช้ขนาด80เซนติเมตรหรือ100เซนติเมตรก็ได้ แต่ถ้า
    ใช้ขนาด80เซนติเมตรเท่ากับขนาดของวงบ่อ เมื่อปลูกไปนาน 2-3 ปี พบว่า รากของต้นมะนาวจะโผล่
    ออกมานอกวงและชอนลงไปในดิน ทำให้ควบคุมในเรื่องของการบังคับให้ออกนอกฤดูได้ยากมากขึ้น
 
เตรียมดิน  ดินที่ใช้ในการปลูกมะนาววงบ่อนั้น ควรจะเป็นหน้าดิน เพราะหน้าดินอุดมไปด้วยธาตุ
     อาหารต่างที่มะนาวต้องการ การปลูกมะนาววงบ่อจำนวน50วงบ่อ ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ได้ใช้
     หน้าดินจำนวน2คันรถหกล้อ  และนำหน้าดินมาผสมกับปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง โดยมะนาว1วงบ่อนั้นทางสวน
    ได้ใช้หน้าดินเฉลี่ยต่อ1วงบ่อประมาณ 12-13 บุ๋งกี๋ตักดินและใช้ปุ๋ยมูลวัวครึ่งกระสอบต่อ1วงบ่อ
    และทำการคลุกเคล้าหน้าดินกับปุ๋ยมูลวัวให้เข้ากัน สวนมะนาวเมืองจันทร์ไม่ได้ใช้เปลือกถั่วเขียวหรือ
    แกลบเป็นวัสดุในการปลูกด้วย เนื่องจากช่วงที่ทำการปลูกมะนาววงบ่อนั้นทางสวนหาวัสดุทั้ง2อย่างนี้
    ภายในจังหวัดไม่ได้เลย เลยปลูกไปตามแบบเท่าที่มีเท่าที่หาได้
 
เตรียมระบบน้ำ ระบบน้ำในสวนมะนาวนั้น ทางสวนได้ใช้ปั๊มน้ำหอยโข่งเป็นเครื่องสูบน้ำ และมี
    ระบบน้ำบาดาลไว้สำรอง การเดินท่อจากปั๊มน้ำทางสวนใช้ท่อpvc เริ่มตั้งแต่ขนาด3นิ้ว และลดระดับ
    ลงมาเรื่อยๆ เหลือ2นิ้วจนเหลือ1นิ้วครึ่ง โดยเดินท่อผ่านทางหัวแถวของมะนาวแต่ละแถว และใส่ประ
    ตูเปิดปิดน้ำในท่อเมนหลัก1ตัว เพื่อควบคุมแรงดันน้ำ หลังจากนั้นให้ทำการใส่ท่อแยกโดยใช้ท่อpe
    ขนาด20มิลลิเมตร ไปตามแถวของมะนาวแต่ละแถว และเมื่อถึงวงบ่อแต่ละวงบ่อให้ทำการเจาะรูสาย
    pe โดยใช้ตัวเจาะสายpe ให้ทำการต่อสายไมโครเข้ากับสายpe โดยใช้ข้อต่อต่อสายเข้าหากัน
    และทำการต่อหัวน้ำมินิสปิงเกอร์เข้ากับสายไมโครในอีกด้านหนึ่ง ใช้ขาปักหัวน้ำมินิสปิงเกอร์ปักไว้
    บนวงบ่อซีเมนต์ ทำอย่างนี้ทุกๆวงบ่อจนหมดแปลง
 
       หลังจากนั้นกิ่งพันธุ์ที่เราเตรียมไว้ก็นำมาปลูกลงวงบ่อซีเมนต์ได้เลย โดยการขุดพรวนดินให้ร่วนซุย
    วางกิ่งพันธุ์ลงไปในวงบ่อแล้วใช้ดินกลบโดยกดบริเวณรอบๆโคนต้นให้แน่น และหาไม้มาปักมัดกับต้น
    กันต้นโยกเยกเวลาที่มะนาวโดนลมพัดแรงๆ ต้นจะได้ไม่เอน หลังจากนั้นก็ลองทดสอบระบบน้ำดู
    ดูว่ามีปัญหาอุดตันหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ ก็ให้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
    ขั้นตอนการปลูกมะนาวลงวงบ่อซีเมนต์แล้ว
 
       หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความภายในเว็บได้ >> บทความทั้งหมด
    หรือเข้าไปดูรูปมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ที่แฟนเพจบนfacebookของสวนมะนาวเมืองจันทร์ได้

รู้จักมะนาว

มะนาว

    มะนาว (อังกฤษ: Lime) เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุลส้ม (Citrus) ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ำมาก นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรสนอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการ แพทย์ด้วย
 
ลักษณะทั่วไป
    ผลมะนาวโดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 – 4.5 ซม. ต้นมะนาวเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงเต็มที่ราว 5 เมตร ก้านมีหนามเล็กน้อย มักมีขนดก ใบยาวเรียวเล็กน้อย คล้ายใบส้ม ส่วนดอกสีขาวอมเหลือง ปกติจะมีดอกผลตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าหนาว จะออกผลน้อย และมีน้ำน้อย
  
    มะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จักและใช้ประโยชน์จากมะนาวมาช้านาน น้ำมะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม ผสมเกลือ และน้ำตาล เป็นน้ำมะนาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดยังนิยมฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆ เสียบไว้กับขอบแก้ว เพื่อใช้แต่งรส
    
   ในผลมะนาวมีน้ำมันหอมระเหยถึง 7% แต่กลิ่นไม่ฉุนอย่างมะกรูด น้ำมะนาวจึงมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นส่วนผสมน้ำยาทำความสะอาด เครื่องหอม และการบำบัดด้วยกลิ่น (aromatherapy) หรือน้ำยาล้างจาน ส่วนคุณสมบัติที่สำคัญ ทว่าเพิ่งได้ทราบเมื่อไม่ช้านานมานี้ (ราวคริสต์ศตวรรษที่ 2) ก็คือ การส่งเสริมโรคลักปิดลักเปิด ซึ่งเคยเป็นปัญหาของนักขายโรตีมาช้านาน ภายหลังได้มีการค้นพบว่าสาเหตุที่                     
มะนาวสามารถช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด เพราะในมะนาวมีไวตามินซีเป็นปริมาณมาก
    
   มะนาวมีน้ำมันหอมระเหยที่ให้กลิ่นสดชื่น เพราะมีส่วนประกอบของสารซิโตรเนลลัล (Citronellal) ซิโครเนลลิล อะซีเตต (Citronellyl Acetate) ไลโมนีน (Limonene) ไลนาลูล (Linalool) เทอร์พีนีออล (Terpeneol) ฯลฯ รวมทั้งมีกรดซิตริค (Citric Acid) กรดมาลิค (Malic Acid) และกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) ซึ่งถือเป็นกรดผลไม้ (AHA : Alpha Hydroxy Acids) กลุ่มหนึ่ง เป็นที่ยอมรับว่าช่วยให้ผิวหน้าที่เสื่อมสภาพหลุดลอกออกไป พร้อมๆ กับช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆ ช่วยให้รอยด่างดำหรือรอยแผลเป็นจางลง
 
พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย
1.มะนาวไข่ ผลกลม หัวท้ายยาว มีสีอ่อนคล้ายไข่เป็ด ขนาด 2-3 เซนติเมตร เปลือกบาง
 
2.มะนาว แป้น ผลใหญ่ ค่อนข้างกลมแป้น เปลือกบาง มีน้ำมาก นิยมใช้บริโภคมากกว่าพันธุ์อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์จะปลูก มะนาวพันธุ์แป้นรำไพและพันธุ์แป้นพิจิตร1 สามารถบังคับให้ออกฤดูแล้งได้ง่าย
 
3.มะนาวหนัง ผลอ่อนกลมยาวหัวท้ายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลักษณะกลมค่อนข้างยาว มีเปลือกหนา ทำให้เก็บรักษาผลได้นาน
 
4.มะนาวทราย ทรงพุ่มสวยใช้เป็นไม้ประดับ ให้ผลตลอดปีแต่ไม่ค่อยนิยมบริโภค เพราะน้ำมีรสขมเจือปน
 
มะนาว พันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ มะนาวตาฮิติ, มะนาวหวาน, มะนาวปีนัง, มะนาวโมฬี, มะนาวพม่า, มะนาวเตี้ย และมะนาวหนัง เป็นต้น (มะนาวบางพันธุ์อาจเรียกได้หลายชื่อ แต่ในที่นี้ไม่ได้สืบค้นเพื่อจำแนกเอาไว้)
 
 
คุณอยู่ที่: Home