สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

9 items tagged "การชำมะนาวลงถุงดำ"

ทั้งหมด 1 - 5 จาก 9

การดูแลมะนาวในระยะที่ชำลงถุงดำ

สร้างใน วันจันทร์, 13 ตุลาคม 2557 21:20
การดูแลมะนาวในระยะที่ชำลงถุงดำ
กิ่งพันธุ์มะนาวในระยะที่ชำลงใส่ถุงดำนั้น สำหรับผู้ปลูกมะนาวมือใหม่หลายๆท่านได้กังวล
   ว่ามะนาวจะรอดไหมมะนาวจะตายไหม เพราะยังไม่เคยชำกิ่งตอนมะนาวลงถุงดำมาก่อนเลย ซึ่งเรื่องนี้
   ทางสวนอยากจะบอกผู้ปลูกมะนาวมือใหม่หลายๆท่านว่าไม่ต้องกังวลไป มะนาวเป็นพืชที่ตายยาก ถ้า
   เราไม่ทำระบบรากขาดเสียหาย มะนาวที่ชำลงถุงดำไว้จะไม่มีทางตายอย่างแน่นอน และในช่วงที่เรานำ
   กิ่งพันธุ์ลงถุงดำไว้มีวิธีดูแลอย่างไร ซึ่งในระยะนี้ก็ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากเลย สำหรับการดูแลมะนาว
   ในระยะที่ชำลงถุงดำนั้นทางสวนมะนาวเมืองจันทร์มีขั้นตอนดังนี้
 
   การให้น้ำควรให้ในช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเวลาเย็น แค่เพียงวันละ1ครั้ง ให้แค่วัสดุที่ใช้ในถุงดำเปียกพอ
   ประมาณ ไม่ต้องให้ถึงขั้นเปียกแฉะ เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดรากเน่าโคนเน่าได้
และที่สำคัญหากวัสดุที่ใช้ในการชำระบายน้ำไม่ดี แบบบางท่านใช้แค่เพียงดินเป็นวัสดุอย่างเดียว
   การให้น้ำในแต่ละครั้งควรให้แบบคอยสังเกตุว่าถ้าหากดินยังเปียกชื้นอยู่ก็ยังไม่จำเป็นต้องให้แต่ถ้า
   หากดินเริ่มแห้งก็ค่อยทำการให้น้ำอีกครั้ง
 
   • การพ่นยาป้องกันแมลง หากมะนาวยังไม่แตกยอดอ่อนออกมา ยังไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นเลย
   • การพ่นยาป้องกันโรค หากเป็นมะนาวสายพันธุ์ที่ไม่ทนต่อโรคควรพ่นสัก1ครั้ง ก่อนนำไปลงปลูก
   • การพ่นฮอร์โมนหรือปุ๋ยทางใบ ยังไม่มีความจำเป็นต้องฉีดพ่น แต่หากฉีดพ่นไปก็ไม่มีผลกระทบอะไร
 
   การใส่ปุ๋ยให้ต้นมะนาวในระยะที่ชำลงในถุงดำอยู่นั้น โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีไม่ควรนำไปใส่เป็นอย่างยิ่ง
   เนื่องจากปุ๋ยเคมีมีอัตราความเข้มข้นที่สูง และมะนาวยังมีรากที่อ่อนอยู่และก็ลำต้นที่ยังไม่แข็งแรง
   หากมะนาวได้รับปุ๋ยเคมีไปแล้ว ก็อาจจะทำให้มะนาวเกิดอาการน็อคปุ๋ยตายได้
 
4.ระยะเวลาที่ชำลงถุงดำไว้ก่อนนำไปลงปลูก
   มะนาวที่เราชำลงถุงดำไว้ ควรชำเอาไว้ในที่ร่มที่มีแสงแดดส่องถึง ประมาณ 2-3อาทิตย์ก่อน เพื่อรอให้
   รากเดินให้ดีก่อน แล้วจึงสามารถนำไปลงปลูกในแปลงได้ หากเกิน2-3อาทิตย์ไปแล้ว หากไม่นำไปลง
   ปลูก รากมะนาวก็จะขดอยู่ในถุงพันกันไปมา ซึ่งเมื่อนำไปลงปลูกการแผ่กระจายของรากก็จะไม่ดี ทำให้
   รากมะนาวหาอาหารได้ไม่ดี จึงทำให้มีการเจริญเติบโตที่ช้า  ซึ่งหากไม่นำไปลงปลูกก็ควรหาเปลี่ยนถุง
   ดำที่ใช้ชำจากเดิม ย้ายไปลงในถุงดำที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม  
 

 

ต้นมะนาวที่ชำลงถุงดำ

 

วางกิ่งพันธุ์ไว้ในที่ร่ม

 

รากจากการชำลงถุงดำ

สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว

สร้างใน วันพฤหัสบดี, 04 กันยายน 2557 22:21
สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว
วันนี้ ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะมาเขียนถึงบทความที่เกี่ยวกับ สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว หรือน้ำยาเร่งราก
ที่ใช้ในการตอนกิ่งมะนาวนั่นเอง เพราะมีเพื่อนๆชาวสวนมะนาวหลายท่านที่คิดจะลองตอนกิ่งมะนาวได้ถามกับทางสวนว่าใช้น้ำยาเร่ง
รากมะนาวตัวไหนดี แล้วทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ใช้สารตัวไหนในการเร่งราก วันนี้ทางสวนจะขออธิบายถึงสารเร่งรากที่ทางสวนได้
ใช้แต่ละตัวว่ามีสารอะไรบ้าง ดังนี้

1. สาร IBA.
สาร IBA. มีชื่อเต็มว่า (4-Indole-3-yl butyric acid.)  สารIBA.นี้ เป็นสารเคมี
ในกลุ่มออกซินหรือสารที่กระตุ้นในการเกิดราก สาร IBA. ตัวที่ทางสวนมะนาวเมือง
จันทร์ใช้อยู่ มีความเข้มข้นของสารอยู่ที่ 0.3% W/V SL ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางสวนใช้
อยู่ ได้ระบุอัตราการผสมไว้ข้างกล่องแล้ว ว่าจะต้องผสมสารIBA.กับน้ำในอัตราส่วนเท่า
ไหร่ แต่ทางสวนจะขอเขียนบอกแบบง่ายๆ จะได้ไม่ต้องตวงต้องวัดอะไรกันให้มันยาก
นะครับ 
อัตราการผสมสารIBA : ต่อน้ำ มีดังนี้

 

1.1 การตอนกับกิ่งแก่ ไม่จำเป็นต้องเจือจางกับน้ำเลย  
1.2 หากใช้ตอนกับกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ให้เจือจางสารIBA : ต่อน้ำ ในอัตรา 1:1 ส่วน    
      เช่น สารIBA 1ฝาขวดเอ็ม : น้ำ 1ฝาขวดเอ็ม 
1.3 หากใช้ตอนกับกิ่งอ่อน ให้เจือจางสารIBA : ต่อน้ำ ในอัตรา 1:2 ส่วน
      เช่น สารIBA 1ฝาขวดเอ็ม : น้ำ 2ฝาขวดเอ็ม 
 
การผสมตามอัตราดังกล่าวเป็นสูตรที่ทางสวนใช้ เพื่อนำไปใช้ในการตอนกิ่งมะนาว
ซึ่งหลังจากที่ใช้น้ำยาทาบริเวณแผลของกิ่งที่ตอน กิ่งที่ตอนนั้นจะใช้เวลาในการออกรากประมาณ 25-30วัน บางกิ่งก็ใช้เวลาในการออกรากเร็วที่สุดเพียง12วัน
สารเร่งราก IBA.
2. สาร NAA.
สาร NAA. มีชื่อเต็มว่า (1-Naphthyl acetic acid.) สารNAA.นี้ ก็เป็นสารเคมี
ในกลุ่มออกซินเหมือนกับสารIBA.เช่นกัน  สาร NAA. ตัวที่ทางสวนใช้อยู่มีความเข้มข้น
ของสารอยู่ที่ 4.6% W/V SL ซึ่งสารNAA. นี้มีความเข้มข้นต่างจากสารIBA.อยู่มาก
หลายเท่า เพราะสารIBA. มีความเข้มของสารอยู่แค่เพียง 0.3% เท่านั้นเอง การใช้สาร
NAA. นี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเจือจางกับน้ำในปริมาณที่มากพอสมควร เพราะหาก
ไม่เจือจางแล้ว แล้วนำไปใช้ทากับกิ่งตอนเลย อาจจะทำให้ กิ่งมะนาวได้รับสารออกซิน
ในความเข้มข้นที่สูง ซึ่งจะทำให้กิ่งมะนาวนั้นใบเหลือง ใบร่วงและตายได้ หรือบางทีไม่
ออกราก อย่างที่เพื่อนๆชาวสวนมะนาวหลายๆท่านที่ได้พูดคุยกับทางสวนได้เจอกับ
เหตุการณ์นี้มาแล้วจึงมาปรึกษาหาสาเหตุกับทางสวน  ซึ่งกิ่งมะนาวนั้นเป็นพืชที่เกิด
รากง่าย จึงมีความต้องการออกซินในความเข้นข้นต่ำ หากเราใช้ออกซินในความเข้มข้น
สูงสารนั้นก็จะเปรียบเสมือนยาพิษ ซึ่งจะทำให้กิ่งมะนาวนั้นมีปัญหาต่างๆอย่างที่กล่าวมา
อัตราการผสมสารNAA : ต่อน้ำ มีดังนี้
2.1 ทางสวนจะขอแนะนำอัตราการผสมที่เหมาะกับการตอนกิ่งมะนาวเพียงแค่สูตรเดียว
     เท่านั้นนะครับ นั่นก็คือ  อัตราสารNAA. 1ส่วน : ต่อน้ำ10ส่วน 
     ระยะเวลาในการออกรากตามอัตราส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ25วัน
 
สารเร่งราก NAA.

เทคนิคในการใช้สารเร่งรากในการตอนกิ่งมะนาว
• หากใช้ในปริมาณไม่มากต่อครั้ง ควรแบ่งผสมใส่ขวดเครื่องดื่มชูกำลังไปใช้ในสวนให้พอดี
• สารเมื่อโดนแดดหรือเจอความร้อนจะเสื่อมประสิทธิภาพลงควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้นานหรือนำกลับไปใช้อีก 
• การใช้สารหรือผสมสาร ไม่ว่าจะเป็นสารชนิดใดก็ตามควรให้มีค่าความเข้มข้นออกซินต่ำ
• การผสมสารให้ดูค่าความเข้มของสาร สารแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อ มีค่าความเข้มข้นแตกต่างกัน 

ปัจจุบันการตอนกิ่งมะนาวนั้นไม่ได้มีแค่เพียงสาร2ชนิดนี้ ที่นิยมใช้ในการเร่งรากในการตอนกิ่งเท่านั้นยังมี ฮอร์โมนวิตามินบี1, 
เครื่องดื่มชูกำลังซึ่งมีสารวิตามินหลายชนิดที่ทำให้เกิดรากได้เช่นกัน และสุดท้ายกะปิที่เราไว้ทำอาหารก็สามารถใช้เร่งรากได้เช่นกัน
 

วิธีแกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งตอนมะนาว

สร้างใน วันพุธ, 03 กันยายน 2557 21:11
วิธีแกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งตอนมะนาว
วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะขอแนะนำบทความเกี่ยวกับ วิธีแกะถุงตุ้มตอน จากกิ่งตอนมะนาวให้สำหรับผู้ที่สนใจใน
เรื่องนี้แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อน โดยเฉพาะลูกค้าที่ซื้อกิ่งตอนมะนาวจากทางสวนไปแต่ไม่เคยทำสวนมาก่อน จึง
ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยว่าจะต้องทำยังไง ทางสวนจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อให้ท่านได้ศึกษาและรู้ถึงวิธีการ ว่าขั้นตอนการ
แกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งมะนาวนั้นว่าเป็นอย่างไร วิธีแกะถุงตุ้มตอนออกจากกิ่งตอนมะนาวมีขั้นตอนดังนี้
(วิดีโอสาธิต วิธีแกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งตอนมะนาว อยู่ด้านล่างของบทความนี้)

 
1. ให้ตัดหนามที่อยู่บริเวณโคนกิ่งมะนาวออก ให้ห่างจากโคนกิ่งซัก1ฝ่ามือหรือมากกว่านั้นก็ได้ เพราะตอนที่เราแกะถุง
ตุ้มตอนออกหรือตอนที่เรานำกิ่งตอนชำลงใส่ถุงดำ หนามนั้นจะได้ไม่ตำเข้ากับมือ
 
ตัดหนามโคนกิ่งมะนาว
 
2. ให้ตัดเชือกที่ใช้มัดตุ้มตอนออกด้วยมีดที่คม ตามสูตรของทางสวน ทางสวนจะตัดเชือกออกทางด้านหลังตุ้ม คือด้านที่
ตรงข้ามกับด้านที่มีรอยผ่าหุ้มตุ้มตอนนั่นเอง เพราะตรงด้านที่มีรอยผ่าหุ้มตุ้มตอนมะนาวนั้น ส่วนใหญ่ของทุกกิ่งจะเป็นปมรอยมัด
ของเชือก ซึ่งจะตัดลำบากกว่าด้านหลัง การตัดเชือกนั้น เริ่มจากตัดเชือกเส้นบนออกก่อน แล้วก็ตัดเชือกเส้นล่างตาม โดยระวัง
อย่าให้โดนราก แล้วจึงกรีดเบาๆ ตรงกลางรอยมัดของเชือกเส้นล่างลงไปหาก้นถุง เพื่อที่เวลาแกะถุงออก จะได้แกะง่าย
 
ตัดเชือกที่มัดตุ้มตอนมะนาว
 
3. พลิกตุ้มตอนกลับมาด้านหน้า ด้านที่มีรอยผ่า แล้วใช้มีดกรีดบริเวณรอยผ่าด้านล่างออกไปหาด้านล่างของมุมถุง
ด้านใดด้านหนึ่ง  ตามภาพที่ 3. ระวังอย่าให้โดนราก หากมีรากทั้ง2ด้าน ให้เปลี่ยนไปกรีดตามรอยซีนของก้นถุง
 
กรีดก้นถุงตุ้มตอนมะนาว
 
4. เริ่มแกะถุงจากด้านที่เรากรีดออก โดยยกก้นถุงด้านที่เรากรีดออกขึ้นข้างนึงก่อน แล้วก็พลิกลงอีกด้านนึงที่เหลือ
โดยการแกะต้องระมัดระวัง หากแกะแรงไป ขุยมะพร้าวในตุ้มตอนก็อาจจะร่วงออกมาเยอะ 
 
ยกถุงตุ้มตอนออกที่ละข้าง

ซึ่งวิธีที่กล่าวมานี้เป็นสูตรของทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ ที่ทางสวนคิดว่าเป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับทางสวน ซึ่งการแกะถุง
ตุ้มตอนมะนาวออกนั้น ไม่ได้มีวิธีนี้วิธีเดียวแต่ยังมีวิธีอื่นอีกจากที่ทางสวนเคยทำมา อย่างไรหากท่านต้องการแกะถุงตุ้มตอนออก
จากกิ่งมะนาวนั้น ท่านสามารถนำวิธีของทางสวนไปใช้หรือไปปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมตามความถนัดของตัวเองได้
 

หากท่านต้องการอ่านขั้นตอนต่อไป ต่อจากการแกะถุงตุ้มตอนมะนาวนั้น ให้เข้าอ่านได้ที่ → การชำมะนาวลงถุงดำ
 

วิธีการตอนกิ่งมะนาว

สร้างใน วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2557 20:45
วิธีการตอนกิ่งมะนาว
วิธีการตอนกิ่งมะนาว ตามวิธีของทางสวนมะนาวเมืองจันทร์นั้น 
  ก่อนอื่นก็ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
  ตอนกิ่งมีดังนี้
1.ครีม,มีด,หรือกรรไกรตอนกิ่ง ซึ่งมีไว้ สำหรับในการควั่นกิ่งมะนาว
2.น้ำยาเร่งราก มีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น สาร IBA , สารNAA หรือ
   ฮอร์โมน วิตามินb1 ใช้สำหรับทากิ่งกระตุ้นในการออกราก
3.ขุยมะพร้าว ใช้ในการหุ้มกิ่งตอนมะนาว
4.ถุงพลาสติกร้อนppหรือถุงน้ำจิ้ม ใช้สำหรับใส่ขุยมะพร้าว
5.ยางรัด สำหรับรัดปากถุงตุ้มตอนขุยมะพร้าว
5.เชือกฟาง สำหรับมัดตุ้มตอนกิ่งมะนาว
6.กรรไกรตัดกิ่ง  สำหรับตัดหนาม,ตัดใบ ในส่วนที่จะทำการตอนกิ่ง
7.พู่กัน สำหรับจุ่มน้ำยาเร่งราก
 
 
      ครีมตอนกิ่งมะนาว
      น้ำยาเร่งราก
       ขุยมะพร้าว         ถุงพลาสติกร้อนpp         เชือกฟาง         กรรไกรตัดกิ่งสีแดง        พู่กันจุ่มน้ำยาเร่งราก
                      และต่อไปก็คือวิธีการตอนกิ่งมะนาว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

     1. นำเอาขุยมะพร้าวไปแช่น้ำไว้ให้ขุยมะพร้าวได้มีความชื้นไว้1คืน โดยทางสวนได้เลือกขัดเอาเฉพาะขุยมะพร้าวเท่านั้น โดยเลือกเอาใยที่ปนมาในขุยมะพร้าวออกด้วย ซึ่งใยที่ปนมาหากใส่ปนไปกับขุยมะพร้าวด้วยจะทำให้ตอนที่ผ่าถุงตุ้มตอนนั้นลำบาก เพราะว่าใยมะพร้าวนั้นมีความเหนียว

     2. นำเอาขุยมะพร้าวใส่ลงถุงร้อนppหรือถุงน้ำจิ้มเบอร์3x5นิ้ว หรือเล็กว่านั้นก็ได้ ตามที่หาได้ตามท้องตลาด หลังจากที่เอาขุยมะพร้าวใส่ถุงตุ้มตอนเรียบร้อยก็นำยางรัดมารัดถุงตุ้มตอนให้เรียบร้อย

     3. เสร็จแล้ว เราก็เตรียมเข้าสวนตอนกิ่งโดยเตรียมวัสดุที่ใช้ในการตอนกิ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ถุงตุ้มตอน กรรไกรแต่งกิ่ง มีดตอนกิ่ง เชืองฟาง น้ำยาเร่งราก น้ำยาเร่งราก ทางสวนมีใช้อยู่3แบบคือฮอร์โมนVitamin-B1 สาร N.A.A และสาร I.B.A. แล้วแต่จะหาได้ตามท้องตลาด

     4. เลือกกิ่งตอน ที่มีลักษณะเป็นกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ความยาวประมาณ 40เซนติเมตร ขึ้นไปโดยเลือกตอนเฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์ ลักษณะกิ่งที่สมบูรณ์ กิ่งจะอวบ ใบจะเขียว กิ่งไม่แคระแกรน

     5.หลังจากนั้นก็เริ่มควั่นกิ่ง โดยให้แผลบนห่างจากแผลล่างประมาณ2เซนติเมตร แล้วก็ทาน้ำยา
เร่งที่ด้านบนของแผล แล้วทิ้งไว้ซักพัก ให้กิ่งพันธุ์ได้ดูดซึมน้ำยา ระหว่างรอน้ำยาซึมลงกิ่ง เราก็มา
ผ่าถุงตุ้มตอน หลังจากนั้นก้ทำการหุ้มกิ่ง โดยการนำเชือกฟางมามัดที่ด้านล่างของแผลก่อน แล้วก็
มัดที่ด้านบนของแผลในครั้งที่สอง หลังจากเสร็จสิ้นการตอนกิ่งเรียบร้อย ก็รอเวลาให้กิ่งที่ตอนนั้นมี
รากออกมา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา25 วันขึ้นไป เพื่อรอให้รากนั้นเดินเต็มถุงก่อน ก่อนที่จะตัดกิ่งตอนมา
ชำลงถุงดำเป็นขั้นตอนต่อไป และนี่ก็คือขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธ์ของทางสวนมะนาวเมิองจันทร์

ควั่นกิ่งมะนาว

ทาน้ำยาเร่งราก

              ผ่าถุงตุ้มตอน              ถุงตุ้มตอนหุ้มกิ่ง             นำเชือกฟางรัดตุ้มตอน              
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
รากจากการตอนกิ่ง

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสวนมะนาว

สร้างใน วันพุธ, 01 มกราคม 2557 18:52

* ​​บทความนี้เป็นการรวบรวมทุกคลิปวิดีโอที่ถ่ายภายในสวนมะนาวเมืองจันทร์เท่านั้น

            
 
            
 
 ​           
 
            
 
            
 
            
 
         
คุณอยู่ที่: Home