บทความทั้งหมด

สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว

Share
สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว
วันนี้ ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะมาเขียนถึงบทความที่เกี่ยวกับ สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว หรือน้ำยาเร่งราก
ที่ใช้ในการตอนกิ่งมะนาวนั่นเอง เพราะมีเพื่อนๆชาวสวนมะนาวหลายท่านที่คิดจะลองตอนกิ่งมะนาวได้ถามกับทางสวนว่าใช้น้ำยาเร่ง
รากมะนาวตัวไหนดี แล้วทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ใช้สารตัวไหนในการเร่งราก วันนี้ทางสวนจะขออธิบายถึงสารเร่งรากที่ทางสวนได้
ใช้แต่ละตัวว่ามีสารอะไรบ้าง ดังนี้

1. สาร IBA.
สาร IBA. มีชื่อเต็มว่า (4-Indole-3-yl butyric acid.)  สารIBA.นี้ เป็นสารเคมี
ในกลุ่มออกซินหรือสารที่กระตุ้นในการเกิดราก สาร IBA. ตัวที่ทางสวนมะนาวเมือง
จันทร์ใช้อยู่ มีความเข้มข้นของสารอยู่ที่ 0.3% W/V SL ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางสวนใช้
อยู่ ได้ระบุอัตราการผสมไว้ข้างกล่องแล้ว ว่าจะต้องผสมสารIBA.กับน้ำในอัตราส่วนเท่า
ไหร่ แต่ทางสวนจะขอเขียนบอกแบบง่ายๆ จะได้ไม่ต้องตวงต้องวัดอะไรกันให้มันยาก
นะครับ 
อัตราการผสมสารIBA : ต่อน้ำ มีดังนี้

 

1.1 การตอนกับกิ่งแก่ ไม่จำเป็นต้องเจือจางกับน้ำเลย  
1.2 หากใช้ตอนกับกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ให้เจือจางสารIBA : ต่อน้ำ ในอัตรา 1:1 ส่วน    
      เช่น สารIBA 1ฝาขวดเอ็ม : น้ำ 1ฝาขวดเอ็ม 
1.3 หากใช้ตอนกับกิ่งอ่อน ให้เจือจางสารIBA : ต่อน้ำ ในอัตรา 1:2 ส่วน
      เช่น สารIBA 1ฝาขวดเอ็ม : น้ำ 2ฝาขวดเอ็ม 
 
การผสมตามอัตราดังกล่าวเป็นสูตรที่ทางสวนใช้ เพื่อนำไปใช้ในการตอนกิ่งมะนาว
ซึ่งหลังจากที่ใช้น้ำยาทาบริเวณแผลของกิ่งที่ตอน กิ่งที่ตอนนั้นจะใช้เวลาในการออกรากประมาณ 25-30วัน บางกิ่งก็ใช้เวลาในการออกรากเร็วที่สุดเพียง12วัน
สารเร่งราก IBA.
2. สาร NAA.
สาร NAA. มีชื่อเต็มว่า (1-Naphthyl acetic acid.) สารNAA.นี้ ก็เป็นสารเคมี
ในกลุ่มออกซินเหมือนกับสารIBA.เช่นกัน  สาร NAA. ตัวที่ทางสวนใช้อยู่มีความเข้มข้น
ของสารอยู่ที่ 4.6% W/V SL ซึ่งสารNAA. นี้มีความเข้มข้นต่างจากสารIBA.อยู่มาก
หลายเท่า เพราะสารIBA. มีความเข้มของสารอยู่แค่เพียง 0.3% เท่านั้นเอง การใช้สาร
NAA. นี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเจือจางกับน้ำในปริมาณที่มากพอสมควร เพราะหาก
ไม่เจือจางแล้ว แล้วนำไปใช้ทากับกิ่งตอนเลย อาจจะทำให้ กิ่งมะนาวได้รับสารออกซิน
ในความเข้มข้นที่สูง ซึ่งจะทำให้กิ่งมะนาวนั้นใบเหลือง ใบร่วงและตายได้ หรือบางทีไม่
ออกราก อย่างที่เพื่อนๆชาวสวนมะนาวหลายๆท่านที่ได้พูดคุยกับทางสวนได้เจอกับ
เหตุการณ์นี้มาแล้วจึงมาปรึกษาหาสาเหตุกับทางสวน  ซึ่งกิ่งมะนาวนั้นเป็นพืชที่เกิด
รากง่าย จึงมีความต้องการออกซินในความเข้นข้นต่ำ หากเราใช้ออกซินในความเข้มข้น
สูงสารนั้นก็จะเปรียบเสมือนยาพิษ ซึ่งจะทำให้กิ่งมะนาวนั้นมีปัญหาต่างๆอย่างที่กล่าวมา
อัตราการผสมสารNAA : ต่อน้ำ มีดังนี้
2.1 ทางสวนจะขอแนะนำอัตราการผสมที่เหมาะกับการตอนกิ่งมะนาวเพียงแค่สูตรเดียว
     เท่านั้นนะครับ นั่นก็คือ  อัตราสารNAA. 1ส่วน : ต่อน้ำ10ส่วน 
     ระยะเวลาในการออกรากตามอัตราส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ25วัน
 
สารเร่งราก NAA.

เทคนิคในการใช้สารเร่งรากในการตอนกิ่งมะนาว
• หากใช้ในปริมาณไม่มากต่อครั้ง ควรแบ่งผสมใส่ขวดเครื่องดื่มชูกำลังไปใช้ในสวนให้พอดี
• สารเมื่อโดนแดดหรือเจอความร้อนจะเสื่อมประสิทธิภาพลงควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้นานหรือนำกลับไปใช้อีก 
• การใช้สารหรือผสมสาร ไม่ว่าจะเป็นสารชนิดใดก็ตามควรให้มีค่าความเข้มข้นออกซินต่ำ
• การผสมสารให้ดูค่าความเข้มของสาร สารแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อ มีค่าความเข้มข้นแตกต่างกัน 

ปัจจุบันการตอนกิ่งมะนาวนั้นไม่ได้มีแค่เพียงสาร2ชนิดนี้ ที่นิยมใช้ในการเร่งรากในการตอนกิ่งเท่านั้นยังมี ฮอร์โมนวิตามินบี1, 
เครื่องดื่มชูกำลังซึ่งมีสารวิตามินหลายชนิดที่ทำให้เกิดรากได้เช่นกัน และสุดท้ายกะปิที่เราไว้ทำอาหารก็สามารถใช้เร่งรากได้เช่นกัน