สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

บทความทั้งหมด

สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว

Share
สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว
วันนี้ ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะมาเขียนถึงบทความที่เกี่ยวกับ สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว หรือน้ำยาเร่งราก
ที่ใช้ในการตอนกิ่งมะนาวนั่นเอง เพราะมีเพื่อนๆชาวสวนมะนาวหลายท่านที่คิดจะลองตอนกิ่งมะนาวได้ถามกับทางสวนว่าใช้น้ำยาเร่ง
รากมะนาวตัวไหนดี แล้วทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ใช้สารตัวไหนในการเร่งราก วันนี้ทางสวนจะขออธิบายถึงสารเร่งรากที่ทางสวนได้
ใช้แต่ละตัวว่ามีสารอะไรบ้าง ดังนี้

1. สาร IBA.
สาร IBA. มีชื่อเต็มว่า (4-Indole-3-yl butyric acid.)  สารIBA.นี้ เป็นสารเคมี
ในกลุ่มออกซินหรือสารที่กระตุ้นในการเกิดราก สาร IBA. ตัวที่ทางสวนมะนาวเมือง
จันทร์ใช้อยู่ มีความเข้มข้นของสารอยู่ที่ 0.3% W/V SL ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางสวนใช้
อยู่ ได้ระบุอัตราการผสมไว้ข้างกล่องแล้ว ว่าจะต้องผสมสารIBA.กับน้ำในอัตราส่วนเท่า
ไหร่ แต่ทางสวนจะขอเขียนบอกแบบง่ายๆ จะได้ไม่ต้องตวงต้องวัดอะไรกันให้มันยาก
นะครับ 
อัตราการผสมสารIBA : ต่อน้ำ มีดังนี้

 

1.1 การตอนกับกิ่งแก่ ไม่จำเป็นต้องเจือจางกับน้ำเลย  
1.2 หากใช้ตอนกับกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ให้เจือจางสารIBA : ต่อน้ำ ในอัตรา 1:1 ส่วน    
      เช่น สารIBA 1ฝาขวดเอ็ม : น้ำ 1ฝาขวดเอ็ม 
1.3 หากใช้ตอนกับกิ่งอ่อน ให้เจือจางสารIBA : ต่อน้ำ ในอัตรา 1:2 ส่วน
      เช่น สารIBA 1ฝาขวดเอ็ม : น้ำ 2ฝาขวดเอ็ม 
 
การผสมตามอัตราดังกล่าวเป็นสูตรที่ทางสวนใช้ เพื่อนำไปใช้ในการตอนกิ่งมะนาว
ซึ่งหลังจากที่ใช้น้ำยาทาบริเวณแผลของกิ่งที่ตอน กิ่งที่ตอนนั้นจะใช้เวลาในการออกรากประมาณ 25-30วัน บางกิ่งก็ใช้เวลาในการออกรากเร็วที่สุดเพียง12วัน
สารเร่งราก IBA.
2. สาร NAA.
สาร NAA. มีชื่อเต็มว่า (1-Naphthyl acetic acid.) สารNAA.นี้ ก็เป็นสารเคมี
ในกลุ่มออกซินเหมือนกับสารIBA.เช่นกัน  สาร NAA. ตัวที่ทางสวนใช้อยู่มีความเข้มข้น
ของสารอยู่ที่ 4.6% W/V SL ซึ่งสารNAA. นี้มีความเข้มข้นต่างจากสารIBA.อยู่มาก
หลายเท่า เพราะสารIBA. มีความเข้มของสารอยู่แค่เพียง 0.3% เท่านั้นเอง การใช้สาร
NAA. นี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเจือจางกับน้ำในปริมาณที่มากพอสมควร เพราะหาก
ไม่เจือจางแล้ว แล้วนำไปใช้ทากับกิ่งตอนเลย อาจจะทำให้ กิ่งมะนาวได้รับสารออกซิน
ในความเข้มข้นที่สูง ซึ่งจะทำให้กิ่งมะนาวนั้นใบเหลือง ใบร่วงและตายได้ หรือบางทีไม่
ออกราก อย่างที่เพื่อนๆชาวสวนมะนาวหลายๆท่านที่ได้พูดคุยกับทางสวนได้เจอกับ
เหตุการณ์นี้มาแล้วจึงมาปรึกษาหาสาเหตุกับทางสวน  ซึ่งกิ่งมะนาวนั้นเป็นพืชที่เกิด
รากง่าย จึงมีความต้องการออกซินในความเข้นข้นต่ำ หากเราใช้ออกซินในความเข้มข้น
สูงสารนั้นก็จะเปรียบเสมือนยาพิษ ซึ่งจะทำให้กิ่งมะนาวนั้นมีปัญหาต่างๆอย่างที่กล่าวมา
อัตราการผสมสารNAA : ต่อน้ำ มีดังนี้
2.1 ทางสวนจะขอแนะนำอัตราการผสมที่เหมาะกับการตอนกิ่งมะนาวเพียงแค่สูตรเดียว
     เท่านั้นนะครับ นั่นก็คือ  อัตราสารNAA. 1ส่วน : ต่อน้ำ10ส่วน 
     ระยะเวลาในการออกรากตามอัตราส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ25วัน
 
สารเร่งราก NAA.

เทคนิคในการใช้สารเร่งรากในการตอนกิ่งมะนาว
• หากใช้ในปริมาณไม่มากต่อครั้ง ควรแบ่งผสมใส่ขวดเครื่องดื่มชูกำลังไปใช้ในสวนให้พอดี
• สารเมื่อโดนแดดหรือเจอความร้อนจะเสื่อมประสิทธิภาพลงควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้นานหรือนำกลับไปใช้อีก 
• การใช้สารหรือผสมสาร ไม่ว่าจะเป็นสารชนิดใดก็ตามควรให้มีค่าความเข้มข้นออกซินต่ำ
• การผสมสารให้ดูค่าความเข้มของสาร สารแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อ มีค่าความเข้มข้นแตกต่างกัน 

ปัจจุบันการตอนกิ่งมะนาวนั้นไม่ได้มีแค่เพียงสาร2ชนิดนี้ ที่นิยมใช้ในการเร่งรากในการตอนกิ่งเท่านั้นยังมี ฮอร์โมนวิตามินบี1, 
เครื่องดื่มชูกำลังซึ่งมีสารวิตามินหลายชนิดที่ทำให้เกิดรากได้เช่นกัน และสุดท้ายกะปิที่เราไว้ทำอาหารก็สามารถใช้เร่งรากได้เช่นกัน
 

สาระน่ารู้

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
วิธีการตอนกิ่งมะนาว วิธีการตอนกิ่งมะนาว ... Read more
การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว  การใส่ปุ๋ยเคมีกับต... Read more
อะบาเม็กติน อะบาเม็กติน         ... Read more
ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซ... Read more
การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ&n... Read more
ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ... Read more
ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกใ... Read more
โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โ... Read more
มะนาวใบไหม้ มะนาวใบไหม้  อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้... Read more
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องส... Read more
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) วันนี... Read more
วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น วิธีการดูแลมะนาว การดูแลต้นมะนาวนั้น... Read more
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์          ... Read more
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว วันนี้ทางสวนจะขอพูดถึง... Read more
การชำมะนาวลงถุงดำ การชำมะนาวลงถุงดำ  การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจาก... Read more
นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว  ... Read more
เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล     ... Read more
เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ    ... Read more
ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพ... Read more
สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา ... Read more
เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก... Read more
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer,... Read more
โรคที่สำคัญของมะนาว โรคที่สำคัญของมะนาว 1.... Read more
มะนาวแป้นพิจิตร1 มะนาวแป้นพิจิตร1        ... Read more
ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย มีเพื่อนๆชาว... Read more
โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส... Read more
โอไมท์570สารกำจัดไรแดง โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง    ... Read more
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี        ... Read more
ทำความรู้จักมะนาวแป้น ทำความรู้จักมะนาวแป้น พันธุ์มะนาวแป้น  ... Read more

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ตัดกิ่งมะนาวแป้...
Image Detail
ลูกค้าจาก อ.เขา...
Image Detail
คุณธนกฤตจาก อ.เ...
Image Detail
คุณอยู่ที่: Home บทความ สารเร่งรากที่นิยมใช้ในการตอนกิ่งมะนาว