สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

บทความทั้งหมด

ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย

Share

ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย

มีเพื่อนๆชาวสวนมะนาวมือใหม่หลายท่าน ได้ถามกับทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ มาว่าเพิ่งปลูกมะนาวไป ทำไมแตก
  ยอดอ่อนออกมาแล้วใบหยิกหมด แก้ยังไง วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จึงจะขออธิบายลักษณะอาการของใบมะนาวที่
  ถูกศัตรูชนิดต่างๆเข้าทำลายว่าเป็นอย่างไรบ้าง เอาไว้ในบทความนี้ เพื่อที่จะได้ให้ผู้ปลูกมะนาวหลายท่านที่ยังไม่รู้และผู้ที่
  สนใจที่จะปลูกมะนาว จะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและได้รู้วิธีป้องกันแก้ไขกันไป
1.ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลาย
ส่วนมากหนอนชอนใบจะเข้าทำลายเฉพาะยอดอ่อน ลักษณะของใบมะนาวที่ถูกหนอน
ชอนใบมะนาวเข้าทำลาย จะมีลักษณะ บิดๆเบี้ยวๆ ใบม้วนติดกัน มีรอยแผล และคราบ
คล้ายๆรอยหอยทากเดิน 
การระบาดของหนอนชอนใบสามารถพบเจอได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่มะนาว
แตกใบอ่อน
วิธีป้องกันและดูแล
ทุกครั้งที่มะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนออกมา ควรพ่นสาร อะบาเม็กติน ป้องกันไว้ พ่นห่างกัน 
7-10วันต่อครั้ง หากถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายแล้ว ให้พ่นสาร อะบาเม็กติน กำจัดหนอน
ในอัตราที่เข้มกว่าพ่นป้องกัน ในส่วนใบที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายจนยอดอ่อนเป็น
แผลให้ทำการตัดยอดนั้นทิ้งเสีย โดยเฉพาะมะนาวแป้นรำไพ เพราะเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค
แคงเกอร์ จะเข้ามาทางแผลที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายได้ง่าย ซึ่งจะทำให้เกิดโรค
แคงเกอร์ได้ง่าย หากไม่ตัดยอดนั้นทิ้งให้พ่นสารคอปเปอร์ไฮดร๊อกไซด์ ป้องกันโรค
แคงเกอร์ไว้อย่างสม่ำเสมอ
 
2. ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลาย
ในทุกครั้งที่มะนาวแตกยอดอ่อนออกมา เพลี้ยไฟจะเข้ามาดูดน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนนั้นๆ
ทำให้ ใบมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลาย จะมีลักษณะ เสียรูปทรง ใบบิดๆคดๆ ใบรีบเล็ก
ไม่เรียวสวยเหมือนใบมะนาวปกติ เมื่อใบมะนาวแก่ จะมีคราบราดำติดอยู่บริเวณผิวใบ
การระบาดของเพลี้ยไฟส่วนมากจะพบในฤดูร้อน
วิธีป้องกันและดูแล
การพ่นสารป้องกันเพลี้ยไฟ ให้ใช้สาร คาโบซันแฟน หรือสารอิมิดาคลอพริด พ่นห่างกัน
ทุกๆ7-10วันต่อครั้ง
 
3. ลักษณะอาการของใบมะนาวที่ถูกไรแดงหรือไรแดงแอฟริกันเข้าทำลาย
โดยส่วนมากไรแดงสามารถเข้าทำลาย ได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่ แต่ส่วนมากจะชอบดูด
น้ำเลี้ยงจากใบอ่อนมะนาวมากกว่า ลักษณะอาการของใบมะนาวที่ถูกไรแดงเข้าทำลาย
ใบมะนาวจะสูญเสียคลอโรฟิวล์ ทำให้ใบมะนาวมีสีเขียวไม่เสมอทั้งใบ มีจุดสีเหลือง
อ่อนเล็กๆทั่วทั้งใบที่ถูกไรแดงเข้าทำลาย เมื่อใบแก่ ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองผืดๆ
การระบาดของไรแดงพบมากในช่วงเริ่มเข้าฤดูหนาวจนถึงปลายๆฤดูร้อน หรือใน
ช่วงที่มีอากาศร้อนและฝนตกสลับกันบ่อยๆ
วิธีป้องกันและดูแล
การพ่นยาป้องกันและกำจัดให้ใช้สาร กำมะถันชนิดผงละลายน้ำฉีดพ่น หรือสารโพพาไกต์
,อิมิทราซ,ไพริดาเบน ฉีดพ่นห่างกัน7วันต่อครั้ง การพ่นให้สลับใช้สารในการฉีดพ่น
ป้องกันไรแดงดื้อยา
 
4.ลักษณะอาการของใบมะนาวที่ถูกแมลงค่อมทองเข้าทำลาย
แมลงค่อมทอง เป็นแมลงปีกแข็ง ชอบเข้ามากัดกินใบมะนาวทั้งใบอ่อนและใบแก่
ใบมะนาวที่ถูกแมลงค่อมทองเข้าทำลายจะมีลักษณะแหว่งขาดไปทั้งใบ เมื่อกินใบมะนาว
แล้วชอบทิ้งขี้สีดำๆก้อนเล็กๆไว้ให้เปรอะคาใบมะนาว แมลงค่อมทองเมื่อถูกจู่โจมหรือเราไป
เขย่ากิ่งจะชอบทิ้งตัวหล่นลงไปข้างล่าง
การระบาดของแมลงค่อมทอง สามารถพบได้ทั้งปี โดยเฉพาะฤดูร้อน
วิธีป้องกันและดูแล
การพ่นยากำจัดให้ใช้สาร คาร์บาริล(เซฟวิน85),สารอะซีเฟท75 SP% หากพบไม่มากให้จับ
ไปโยนทิ้งนอกแปลง

หนอนชอนใบเข้าทำลาย

 

 

เพลี้ยไฟเข้าทำลาย

 

ไรแดงเข้าทำลาย

 

 

แมลงค่อมทองเข้าทำลาย

สาระน่ารู้

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
วิธีการตอนกิ่งมะนาว วิธีการตอนกิ่งมะนาว ... Read more
การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว  การใส่ปุ๋ยเคมีกับต... Read more
อะบาเม็กติน อะบาเม็กติน         ... Read more
ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซ... Read more
การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ&n... Read more
ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ... Read more
ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกใ... Read more
โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โ... Read more
มะนาวใบไหม้ มะนาวใบไหม้  อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้... Read more
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องส... Read more
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) วันนี... Read more
วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น วิธีการดูแลมะนาว การดูแลต้นมะนาวนั้น... Read more
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์          ... Read more
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว วันนี้ทางสวนจะขอพูดถึง... Read more
การชำมะนาวลงถุงดำ การชำมะนาวลงถุงดำ  การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจาก... Read more
นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว  ... Read more
เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล     ... Read more
เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ    ... Read more
ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพ... Read more
สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา ... Read more
เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก... Read more
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer,... Read more
โรคที่สำคัญของมะนาว โรคที่สำคัญของมะนาว 1.... Read more
มะนาวแป้นพิจิตร1 มะนาวแป้นพิจิตร1        ... Read more
ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย มีเพื่อนๆชาว... Read more
โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส... Read more
โอไมท์570สารกำจัดไรแดง โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง    ... Read more
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี        ... Read more
ทำความรู้จักมะนาวแป้น ทำความรู้จักมะนาวแป้น พันธุ์มะนาวแป้น  ... Read more

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ตัดกิ่งมะนาวแป้...
Image Detail
คุณสมศักดิ์จากอ...
Image Detail
คุณหนึ่งจาก อ.น...
Image Detail
คุณอยู่ที่: Home บทความ ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย