สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

บทความทั้งหมด

เมทาแลกซิล

Share

เมทาแลกซิล

     วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอแนะนำ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่ชื่อว่า เมทาแลกซิล ให้เพื่อนๆชาวสวนมะนาวได้รู้จักกัน สาร
เมทาแลกซิลนั้น ใช้เพื่อป้องกันกำจัดโรครากเน่า โคนเน่า ของพืชตระกูลส้มรวมทั้งมะนาวด้วย และยังใช้ป้องกันกำจัดโรครากน่าโคนเน่า
ของทุเรียน ซึ่งชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี มักจะใช้ผสมน้ำในอัตราเข้มข้น ทาบริเวณที่เป็นแผลที่เน่า โดยทำการขูดเปลือกส่วนที่เป็น
แผลออกให้หมด แล้วจึงทาเมทาแลกซิลลงไป หรือบางสวนทุเรียนก็ขูดเปลือกบริเวณโคนต้นออกทั้งหมดแล้วทา เมทาแลกซิล ป้องกันโดยส่วนมากชาวสวนทุเรียนมักจะทากับทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง ซึ่งทุเรียนหมอนทองมักจะเป็นโรคโคนเน่าง่ายกว่าทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆ
 
      เนื่องจากฤดูฝน เป็นฤดูที่มะนาวจะเสี่ยงกับการเป็นโรคง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็น โรคแคงเกอร์ โรคกรีนนิ่ง และรวมถึงโรครากเน่าโคนเน่า
ทางสวนจึงได้ใช้สารเมทาแลกซิลผสมกับน้ำ ในอัตรา เมทาแลกซิล20กรัมต่อน้ำ20ลิตร แล้วราดในบริเวณโคนต้นและรอบๆทรงพุ่ม โดย1
ต้น ทางสวนได้ราดน้ำ10ลิตรผสมเมทาแลกซิล10กรัมลงไปสำหรับมะนาวอายุไม่เกิน1ปี และราดน้ำ20ลิตรผสมเมทาแลกซิล20กรัม สำหรับ
มะนาวอายุ1ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว เนื่องจากเดือนสิงหาคม2556 ที่ผ่านมาทางสวนได้ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมสวนมะนาว ทางสวนจึงกลัวว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ทางสวนจึงได้ใช้สารเมทาแลกซิล เพื่อป้องกันไว้ กันไว้ดีกว่าแก้น่ะครับ

เมทาแลกซิล

ผงเมทาแลกซิลสีชมพู

เมทาแลกซิลผสมน้ำ

        ประโยชน์และวิธีใช้ : ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เป็นศัตรูพืช ดังนี้
 
   กกจันทบูรณ์ โรคลำต้นเน่า (Phytophthora cyperi Ito.) ใช้ในอัตรา 12 กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร พ่นสารเคมี 
   ในระยะต้นกกสูงประมาณ1เมตร หรือ อายุกกประมาณ 1เดือน จากนั้นพ่นระยะห่างกันประมาณ 3สัปดาห์
 
   กล้วยไม้ โรคเน่าเข้าไส้หรือเน่าดำ (Phytophthora palmivora Butl.) ใช้ในอัตรา 40 กรัม ต่อน่้ำ 20ลิตร 
   พ่นให้ทั่วต้นกล้วยไม้
 
   ทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora pulmivora Butler.) ใช้ในอัตรา 50-60 กรัม ต่อน้ำ1ลิตร ใช้
   ทาบริเวณแผล ซึ่งก่อนทาได้ถากเปลือกออกแล้วบางๆ จนถึงเนื้อดีที่อยู่บริเวณรอบๆ เพื่อให้การดูดซึมดีขึ้น
 
   เผือก โรคใบไหม้หรือใบจุดตาเสือ (Phytophthora colocasiae Rac.) ใช้ในอัตรา 2-3 กรัม ต่อต้นหยอด
   ลงไปที่โคนต้นจะสามารถป้องกันได้ประมาณ 1เดือนขึ้นไป
 
   สับปะรด โรคยอดเน่าหรือต้นเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา 20-40กรัม ต่อน้ำ 20
   ลิตร จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูก หลังจากปลูก ป้องกันโดยการพ่นที่ยอดทุกๆ2เดือน
 
   มะนาว โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา 80-100กรัม ต่อน้ำ 1ลิตร ใช้
   ทาแผลที่เน่า ถากเปลือกออกบางๆ ให้เห็นขอบแผล หรือใช้ในอัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 2
   ตารางเมตร รดดินใช้สำหรับรากเน่า
  
   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทควา
 

สาระน่ารู้

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
วิธีการตอนกิ่งมะนาว วิธีการตอนกิ่งมะนาว ... Read more
การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว  การใส่ปุ๋ยเคมีกับต... Read more
อะบาเม็กติน อะบาเม็กติน         ... Read more
ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซ... Read more
การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ&n... Read more
ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ... Read more
ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกใ... Read more
โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โ... Read more
มะนาวใบไหม้ มะนาวใบไหม้  อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้... Read more
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องส... Read more
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) วันนี... Read more
วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น วิธีการดูแลมะนาว การดูแลต้นมะนาวนั้น... Read more
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์          ... Read more
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว วันนี้ทางสวนจะขอพูดถึง... Read more
การชำมะนาวลงถุงดำ การชำมะนาวลงถุงดำ  การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจาก... Read more
นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว  ... Read more
เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล     ... Read more
เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ    ... Read more
ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพ... Read more
สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา ... Read more
เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก... Read more
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer,... Read more
โรคที่สำคัญของมะนาว โรคที่สำคัญของมะนาว 1.... Read more
มะนาวแป้นพิจิตร1 มะนาวแป้นพิจิตร1        ... Read more
ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย มีเพื่อนๆชาว... Read more
โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส... Read more
โอไมท์570สารกำจัดไรแดง โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง    ... Read more
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี        ... Read more
ทำความรู้จักมะนาวแป้น ทำความรู้จักมะนาวแป้น พันธุ์มะนาวแป้น  ... Read more

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ตัดกิ่งมะนาวแป้...
Image Detail
คุณธนกฤตจาก อ.เ...
Image Detail
ท่านรองกุ๊กจาก ...
Image Detail
คุณอยู่ที่: Home บทความ เมทาแลกซิล